Centrum Medycyny Sportowej: wyróżnienie w konkursie Perły Medycyny 2013

0
805

Centrum Medycyny Sportowej z Warszawy zajęło pierwsze miejsce w VII edycji Konkursu Perły Medycyny w kategorii zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka długoterminowa. Centrum zostało nagrodzone w zakresie rehabilitacji za kompleksowość, wysoki standard udzielanych świadczeń, wysoko wykwalifikowany personel i innowacyjne metody leczenia.

Ogólnopolski Konkurs Medyczny Perły Medycyny nagradza zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym, które poprzez efektywne zarządzanie oraz przy udziale kompetentnego personelu świadczą usługi i oferują produkty na wysokim poziomie.

To już drugie wyróżnienie dla CMS w ramach Pereł Medycyny. W roku 2011 w kategorii szpitale monospecjalistyczne placówka zajęła III miejsce.

Także inne prywatne placówki zostały wyróżnione w tegorocznym konkursie. Drugie miejsce w kategorii zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka długoterminowa zajął Ośrodek Medyczny Samarytanin. W kategorii szpitale monospecjalistyczne pierwszą nagrodę otrzymało Dolnośląskie Centrum Laryngologii Medicus. W kategorii medycyna specjalistyczna, dermatologia przyznano tylko jedną nagrodę, którą otrzymał Ośrodek Dermatologiczny Dermal. W kategorii niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego pierwsze miejsce zajęło Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus a drugie – NZOZ Intermed.