Centrum Medyczne Aldemed: nowe zabiegi neurochirurgiczne

0
824


Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry wprowadziło do swojej oferty nowe zabiegi w zakresie neurochirurgii. Zabiegi są na razie wykonywane wyłącznie komercyjnie. Pomimo wielokrotnych starań placówka nie otrzymała kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne.

Aldemed posiada dwie nowocześnie wyposażone sale operacyjne. Na wyposażeniu jednej z nich znajduje się laparoskop, na drugiej – śródoperacyjne RTG  z ramieniem C. Szpital posiada własną sterylizację. Po zabiegach pacjent trafia na salę wybudzeń. Sale pacjentów są jedno- i dwu osobowe, każda z łazienką, telewizorem. O pacjentów dba wykwalifikowany personel.

Do tej pory Aldemed wykonywał głównie zabiegi chirurgiczne, ginekologiczne i ortopedyczne.  Rozszerzenie oferty o zabiegi z zakresu neurochirurgii to milowy krok w rozwoju placówki. W Aldemed wykonywany jest między innymi zabieg dyskopatii lędźwiowej, na który pacjenci czekają kilka lat. W tej placówce można go wykonać bez oczekiwania.

Aldemed prowadzi dwie placówki w Zielonej Górze. Główna siedziba mieści się przy ulicy Niepodległości, w filii Zastal przy ulicy Towarowej 20 działa szpital. Aldemed oferuje usługi szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację i diagnostykę, a także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 24 tysiące pacjentów.

Kontrakt placówki z NFZ (bez POZ) ma w roku 2013 wartość 8 486 025,70  zł. Z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowane są usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.