Centrum Medyczne Aldemed wspiera PCK

0
1017


Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry wspiera Polski Czerwony Krzyż. Centrum ufundowało nagrody dla uczestników XXVII Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK, odbywającego się od 29 sierpnia do 1 września 2013.

Aldemed ufundował puchar dla najlepszych uczestników z województwa lubuskiego, przekazał upominki dla każdej załogi i vouchery na zabiegi rehabilitacyjne dla zwycięzców. Prezes Aldemed Ryszard Szcząchor był przez wiele lat Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PCK oraz Komandorem Rajdu Samochodowego. W tym roku do rajdu zgłoszono 45 załóg w tym dwie, będące reprezentantami Centrum Aldemed.

Aldemed prowadzi dwie placówki w Zielonej Górze. Główna siedziba Centrum mieści się przy ulicy Niepodległości. W filii Zastal, przy ulicy Towarowej 20, działa szpital. Aldemed oferuje usługi szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację i diagnostykę, a także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 24 tysiące pacjentów.