Centrum Medyczne Damiana wykorzystuje telemedycynę do badania pacjentów w centrach dla uchodźców

Autor: Magdalena Okoniewska
11 maja 2022

Centrum Medyczne Damiana rozpoczęło badania pacjentów w punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia medycznego Higo®. Zostało ono zaprojektowane z myślą o wprowadzeniu nowej jakości zdalnych wizyt medycznych, dzięki zebraniu i dostarczeniu lekarzowi wyników podstawowych badań fizykalnych.

Chodzi o takie dane jak temperatura, heart rate, osłuch płuc, serca, brzucha, badania obrazowe gardła, ucha czy skóry.

Urządzenie to jest po raz pierwszy w Polsce wykorzystywane komercyjnie do masowego badania pacjentów przez zespół medyczny. Dzięki poznaniu w pełni funkcjonalności Higo® przez medyków możliwe będzie stosowanie go w przyszłości na szerszą skalę w przychodniach, szczególnie w okresach przeziębień i infekcji.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Od początku wojny w Ukrainie Centrum Medyczne Damiana angażuje się w udzielanie pomocy jej ofiarom. Teraz, w porozumieniu z Miastem Stołecznym Warszawą, które koordynuje pomoc dla uchodźców, medycy dla usprawnienia pracy z dużymi grupami pacjentów czekających na diagnozę, sięgnęli po nowatorskie narzędzie telemedycyny.

Urządzenie Higo® jest wykorzystywane do badania pacjentów w nowej placówce CMD przy ulicy Kolejowej 1 w Warszawie, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego oraz w kilku punktach stałego pobytu dla osób przybywających z Ukrainy.

– Nawiązaliśmy kontakt z Centrum Medycznym Damiana poprzez Warszawskie Centrum Integracji. Ustalone zostały dyżury raz w tygodniu dwuosobowego zespołu medycznego, który każdorazowo spędza w ośrodku po kilka godzin. Nie mamy sztywnego terminu zakończenia tej współpracy, bo potrzeby pacjentów są wciąż ogromne – mówi Daniel Loda, konsultant ds. koordynacji Centrum Pobytu dla Uchodźców – Duże znaczenie ma fakt, że osoby oddelegowane do ośrodka przez Centrum Medyczne Damiana mówią po ukraińsku. To bardzo ułatwia kontakt z pacjentami. Zwykle do zespołu medycznego ustawiają się duże kolejki. Ludzie na nich faktycznie czekają. Zdarzają się też pacjenci niepełnosprawni czy niewidomi. Co ważne, nikt nie zostaje bez pomocy – zespół medyczny pracuje do ostatniego pacjenta.

Jak wygląda badanie przy użyciu Higo®?

Urządzenie medyczne Higo® dzięki niewielkim rozmiarom i wymiennym modułom zastępuje kilka innych narzędzi używanych przez personel medyczny przychodni – termometr, stetoskop, otoskop, nasadkę do badania skóry i szpatułkę do badania gardła.

Badania prowadzone przez Centrum Medyczne Damiana mają zaznajomić zespół z urządzeniem, poznać jego możliwości i wypracować optymalny sposób badania pacjentów.

Urządzenie obsługuje ratownik przeprowadzając typowe badanie pacjenta – mierzy temperaturę, osłuchuje klatkę piersiową, może też wykonać zdjęcie ucha, gardła i  skóry.  Rejestrowane dane są automatycznie oceniane, w czasie rzeczywistym, pod kątem ich medycznej jakości i przesyłane od razu do lekarza. Następnie są analizowane online przez lekarza pełniącego dyżur zdalnie.  Wystawione przez niego rozpoznanie, zalecenia dotyczące leczenia, a także recepta, wracają do punktu recepcyjnego i są przekazywane pacjentowi. Umożliwia to sprawniejszą obsługę medyczną, co sprawdza się zwłaszcza w przypadkach dużych grup pacjentów czekających na badanie.

–  Pierwsze testy wypadły pomyślnie i możemy już powiedzieć, że Higo® jest przydatne tam, gdzie mamy do czynienia z dużym nagromadzeniem pacjentów. W kwietniu przebadaliśmy z jego użyciem już  92 pacjentów i na tym oczywiście nie kończymy. Najczęściej diagnozowaliśmy z pomocą tego urządzenia infekcje górnych dróg oddechowych, choć w jednym przypadku pacjent został skierowany na dalsze badania, dzięki czemu wykryto u niego początki astmy – mówi Marek Kubicki, członek zarządu Centrum Medycznego Damiana. – Dlatego już po kilkunastu dniach jesteśmy optymistyczni i uważamy, że Higo® wkrótce może być wykorzystywane na szerszą skalę. Należy też podkreślić, że pacjenci mają bardzo pozytywny odbiór tego urządzenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ukraińscy pacjenci czują się zaopiekowani – nie dość, że po trudnych przeżyciach, będąc w obcym miejscu mają dostęp do badania medycznego, to jeszcze przy użyciu innowacyjnego sprzętu.

Higo® zostanie z nami na dłużej?

Higo® może zostać wprowadzone do regularnego użytku w przychodniach Centrum Medycznego Damiana już jesienią 2022 – przed kolejnym sezonem grypowym. Stosowanie go pozwala przebadać więcej pacjentów w tym samym czasie i odciąża lekarza, którego rola ogranicza się do postawienia diagnozy i wydania zaleceń.

Dzięki temu możliwe będzie szybsze rozładowanie kolejek w przychodniach w okresach zwiększonej zachorowalności na infekcje sezonowe. Higo® może być przydatne również np. w domach opieki czy domach dziecka – wszędzie tam, gdzie obecne są duże grupy potencjalnych pacjentów, ale nie ma stałej obecności lekarza. Kolejnym krokiem może być posiadanie Higo w domu i rozwój zdalnego kontaktu z lekarzem.

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 roku. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu przychodniach w Warszawie oraz w szpitalu.

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Wysoka jakość świadczeń znalazła odzwierciedlenie w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, „Szpital bez bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”.

Centrum Medyczne Damiana angażuje się także w działania charytatywne i współpracuje z między innymi z takimi organizacjami jak: UNICEF Polska, WOŚP oraz Fundacja Spełniamy Marzenia.

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover.

Centrum Medyczne Damiana i Medicover współpracują z Booksy

Inne artykuły

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Podczas zgromadzenia ogólnego, które odbyło się 28 czerwca 2022,  Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali działalność w roku 2021.  W roku tym związek podejmował szereg inicjatyw, między innymi dotyczących walki z pandemią,  szczepień przeciw Covid-19 oraz rehabilitacji pocovidowej.

Związek występował z inicjatywą w zakresie  finansowania ze środków publicznych szczepień, w tym szczepień przeciw grypie dla osób  z grup ryzyka transmisji wirusa grypy (m.in. personel medyczny, osoby 75+, nauczyciele) oraz z propozycją rozszerzenia uprawnień do kwalifikacji osób dorosłych do szczepień przeciw grypie.

Interweniował w zakresie nieograniczania dostępu pacjentów do świadczeń  telemedycznych w oparciu o administracyjne kryteria oraz propozycję wypracowania  standardu opieki telemedycznej.

Prace legislacyjne

Przedstawiane były stanowiska do kolejnych  projektów ustaw – ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta; ustawy o modernizacji  szpitali; Funduszu Kompensacyjnego, przekazywania danych do Systemu Informacji  Medycznej; Krajowej Sieci Onkologicznej, rachunku kosztów; Krajowego Planu Odbudowy, szczepień przeciw Covid-19 w zakładach pracy; programu pilotażowego Profilaktyka 40 Plus,  w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych  stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, standardu  organizacyjnego teleporady w ramach POZ, świadczeń gwarantowanych obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, w sprawie programu pilotażowego opieki w ramach sieci  kardiologicznej.

Udział związku w tworzeniu rozwiązań prawno-organizacyjnych był możliwy z uwagi na fakt, iż prezes Anna Rulkiewicz aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Dialogu Społecznego (RDS),  spotkaniach z ministrem i wiceministrami zdrowia oraz kierownictwem Narodowego  Funduszu Zdrowia. Pozostali członkowie zarządu również brali czynny udział  w dialogu społecznym. Władze związku uczestniczyły w posiedzeniach  sejmowych i senackich Komisji Zdrowia oraz kluczowych zespołach konsultacyjnych przy  resorcie zdrowia oraz przy NFZ. Dzięki tej współpracy związkowi udało się pozyskać informacje o planowanych działaniach  legislacyjnych, wyjaśniać wiele wątpliwości co do intencji projektodawcy w konsultowanych  dokumentach, a także wypracowywać wspólne rozwiązania w projektowanych regulacjach – i to zarówno tych rangi ustawowej, jak i aktach wykonawczych.

W ramach RDS oraz prac Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia z inicjatywy związku dyskutowano o problemach polskiej opieki zdrowotnej, w tym między innymi o spłacie tzw. „długu zdrowotnego”, o nakładach na ochronę zdrowia, koniecznych zmianach w zakresie  organizacji i finasowania opieki zdrowotnej, a także o wzmacnianiu roli prywatnych  świadczeniodawców w ochronie zdrowia i ich równym traktowaniu.

Dialog na tematy strategiczne

Poza sprawami bieżącymi, kontynuowany był dialog dotyczący strategicznych kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym między innymi zracjonalizowania systemu opieki zdrowotnej, usankcjonowania wspólnych działań sektora publicznego i prywatnego skoncentrowanych na pacjencie, inwestycji w innowacyjne technologie medyczne, zapewnienia wzrostu efektywności opieki zdrowotnej, działań edukacyjnych w zakresie zdrowia publicznego, rozwoju telemedycyny.

Związek niezwykle aktywnie uczestniczył w organizowaniu spotkań z kluczowymi decydentami z obszaru ochrony zdrowia, w tym  przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Prezesem NFZ i AOTMiT, a także  interweniował w sprawach indywidualnych członków u płatników i decydentów. Podejmował działania w sprawie dotarcia do mediów z przekazami na temat sektora medycyny prywatnej.

Udział w konferencjach

Jak co roku związek Pracodawców Medycyny Prywatnej był reprezentowany na  różnego rodzaju konferencjach. 13 stycznia 2021 roku otwarcie konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021” poprzedziła  sesja „Wyzwania zdrowotne w 2021 roku w dobie pandemii”, w której udział wzięła Anna Rulkiewicz –prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej. Anna Rulkiewicz wzięła także udział w sesji   „Zdrowie Polaków po pandemii – co razem mogą zrobić sektor prywatny i publiczny?”. Uczestnikami  tego panelu byli także: Hubert Bojdo – Prezes spółki Scanmed, Jakub Swadźba – Prezes spółki Diagnostyka i Tomasz Prystacki – Prezes Fresenius Nephrocare Polska – członkowie zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – oraz Artur Białkowski – Członek Zarządu Medicover.

Prezes Anna Rulkiewicz wraz z członkami zarządu PMP –Arturem Białkowskim, Jakubem Swadźbą i Tomaszem Prystackim – uczestniczyli w „VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych”. Poza tym wszyscy członkowie zarządu związku brali aktywny udział w wielu panelach dyskusyjnych organizowanych w ramach „XXX Forum Ekonomicznego” w Karpaczu. Anna Rulkiewicz reprezentowała  również związek na „XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym” w sesji plenarnej „Gospodarczy plan dla Polski –Gosodarka, Człowiek, Rozwój”, „PMR Forum Private Healthcare 2021” w dyskusji panelowej „Sektor prywatnej opieki zdrowotnej półtora roku  po pojawieniu się koronawirusa w Polsce – najważniejsze wnioski” oraz „V Kongresie Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość” i „XVII Forum Rynku Zdrowia” w panelu inauguracyjnym na temat. rządowych i ministerialnych strategii rozwoju systemu ochrony  zdrowia.

Aktywnie działały w roku 2021 także forma tematyczne – forum diagnostyki obrazowej, forum telemedycyny, forum IT, forum medycyny laboratoryjnej, forum pielęgniarek i położnych, forum rehabilitacji, forum ubezpieczeń zdrowotnych, forum szpitali, forum opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej oraz forum PR.

Jednym  z sukcesów pracy forów było duże zaangażowanie w prace nad szczepieniami, zmianami w diagnostyce laboratoryjnej, rozwojem telemedycyny w partnerstwie z resortem zdrowia, rozszerzeniem uprawnień do szczepień, rozszerzeniem uprawnień opiekunów medycznych,  dopuszczeniem do szkoleń przez RCKiK mgr biologii, biochemii i mikrobiologii w miejsce techników analityki medycznej oraz skrócenie czasu ich szkolenia z roku do 0,5 roku, jak również doprecyzowanie zdalnej walidacji w serologii oraz możliwości wykonywania testów antygenowych przez diagnostów (początkowo MZ wytypowało tylko apteki jako realizatorów tych testów).

Budowanie pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej

W roku 2022 zarząd związku skupi się na rozwoju współpracy z decydentami, na dalszej pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, na wzmocnienie budowania wśród opinii publicznej pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej, na bieżącej legislacji, na inicjowaniu rozwiązań legislacyjnych oraz debat publicznych wokół istotnych z punktu widzenia medycyny  prywatnej zagadnień,

Zaplanowano także udział związku w wybranych konferencjach medycznych, w tym w konferencji  – „Priorytety w Ochronie Zdrowia”,, Kongres Wyzwań Zdrowotnych” oraz „Forum Ekonomiczne” w Karpaczu.

Zgromadzenie ogólne Pracodawców Medycyny Prywatnej wybrało nowy zarząd związku. Prezesem został Andrzej Mądrala.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej z nowym zarządem

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej z nowym zarządem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wybrali nowy zarząd. Prezesem związku został Andrzej Mądrala. Funkcję wiceprezesów pełnią: Artur Białkowski (Medicover) oraz Rafał Krajewski (Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa).

Członkami zarządu zostali natomiast – Barbara Kopeć (Diagnostyka), Ryszard Szcząchor (Centrum Medyczne Aldemed), Jakub Szulc (Alab Laboratroria) oraz Andrzej Podlipski (Scanmed).

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, dotychczas pełniąca przez 4 kadencje funkcję prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej, nie kandydowała do zarządu. Nie kandydowali do zarządu także – Adam Rozwadowski, który pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa, oraz Tomasz Prystacki (Fresenius). Członkiem zarządu minionej kadencji był także Jakub Swadźba (Diagnostyka).

-Będę kontynuował działania, które zostały podjęte przez prezes Annę Rulkiewicz oraz poprzedni zarząd. Niezwykle ważną kwestią jest wzmacnianie roli prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia, którzy w istotny sposób budują bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków, i czują się częścią publicznego systemu ochrony zdrowia. Olbrzymią wagę przywiązuje również do utrzymania stałego dialogu ze strona rządową i społeczną – powiedział Andrzej Mądrala, nowy prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Wyboru zarządu dokonano podczas zgromadzenia ogólnego Pracodawców Medycyny Prywatnej, które odbyło się 28 czerwca 2022 roku. Wybrano także członków komisji rewizyjnej, którymi zostali – Adam Rozwadowski (Enel-Med) oraz Iwona Kozak-Michałowska (Synevo).

Zgromadzenie przyjęło także sprawozdanie z działalności związku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Przeczytaj teraz

Nowe kryteria profilaktyki chorób układu krążenia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Od 1 lipca 2022 będą obowiązywały nowe kryteria kwalifikacji do udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia.

Do takiej profilaktyki będą się kwalifikowały osoby znajdujące się na liście pacjentów lekarza POZ, w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia.

Muszą to być także osoby, które w ciągu ostatnich  5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne takie świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Rozporządzenie określa także wymagane procedury medyczne dotyczące tej profilaktyki i warunki ich realizacji. Należy do nich między innymi zlecenie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL‑cholesterolu, HDL‑cholesterolu, triglicerydów i glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 czerwca 2022 roku (poz. 1355).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Inwestycje AHP w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Grupa American Heart of Poland zrealizowała w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach inwestycje w zakresie zwiększenia dostępności do tlenu. Ze względu na to, że placówka pełniła rolę szpitala zakaźnego dla pacjentów z Covid-19, przykładana jest szczególna waga do przyjmowania pacjentów tego typu i zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu.

Realizowane inwestycje uzyskały dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Pierwsza z nich obejmowała dostawę i montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny z myślą o zwiększeniu jego rezerw i racjonalizacji dostaw. Jest to już trzeci zbiornik tego typu, który posiada placówka. Jego montaż wymagał między innymi wykonania dodatkowego fundamentu i rozbudowy ogrodzenia węzła ze zbiornikami. W ramach drugiej inwestycji zrealizowane zostało też przyłącze elektryczne na potrzeby zainstalowanych zbiorników.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Projekty wdrażane w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 pozwoliły również podnieść liczbę punktów poboru tlenu w szpitalu oraz, co się z tym wiąże – zwiększyć możliwości w przyjmowaniu pacjentów z Covid-19. Dzięki modernizacji instalacji tlenu medycznego i rozszerzeniu bazy łóżek wyposażonych w źródło tlenu, katowicka placówka zyskała 8 nowych punktów poboru i obecnie jest w stanie zająć się hospitalizacją nawet 75 pacjentów z Covid-19.

Inwestycje te były realizowane przy dofinansowaniach z Funduszu przeciwdziałania Covid-19, których łączna wartość wyniosła ponad 75 000 zł.

W najbliższym czasie planowane są dalsze działania zwiększające możliwość opieki nad pacjentami covidowymi w Szpitalu im. Św. Elżbiety. Będą to między innymi prace związane z wymianą rozprężalni tlenu medycznego. W tym wypadku inwestycja również będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, tym razem w wysokości 95 000 zł.

Grupa American Heart of Poland prowadzi także szpital w Drawsku Pomorskim, Uzdrowisko Ustroń,  Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii.

W czerwcu 2022 otwarty został taki oddział w szpitalu w Pile.

AHP rozpoczyna działalność w Pile

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w CenterMed w Tarnowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.06.2022

Przychodnia CenterMed, działająca w Tarnowie przy ulicy Szkotnik 9, otworzyła poradnię chirurgii naczyniowej. Specjalista przyjmujący w poradni oferuje konsultacje oraz badania USG.

Świadczenia poradni są komercyjne. Koszt konsultacji to 350 zł.

Przychodnia Szkotnik w Tarnowie oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i konsultacji specjalistyczne, między innymi w zakresie laryngologii, chirurgii, ortopedii czy pulmonologii. W placówce działa pracownia diagnostyki obrazowej.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

W Tarnowie CenterMed prowadzi także placówki przy ulicach: Słonecznej 32, Chopina 3, Pułaskiego 92 oraz Zgłobickiej 9.

Grupa CenterMed posiada 23 placówki i jeden szpital. Centra medyczne działają w największych miastach w kraju: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

W czerwcu 2022 CenterMed podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.  Wspólne działania realizowane przez CenterMed oraz UMCS obejmować będą sferę dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

CenterMed współpracuje z UMCS

Przeczytaj teraz

Technologia przyszłości  w Rehasport

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.06.2022

RSQ HOLO zmieni świat medycyny, a już teraz zmienił świat chirurgów w klinice Rehasport. Oparty na systemie HoloLens, pozwala gestami dłoni spojrzeć na hologram operowanego miejsca, umieścić go w dowolnym miejscu w przestrzeni, ale też zajrzeć do dokumentacji medycznej. A wszystko przy pełnej sterylności i gwarancji maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjenta.

– Każdy chirurg zastanawia się, jak lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Celem medycyny jest korzystanie z takich nowinek, które pomagają dbać o zdrowie pacjentów. RSQ HOLO to właśnie taki system, który poprawia planowanie zabiegu i wpływa bezpośrednio na operację – mówi dr hab. Tomasz Piontek, ortopeda z Rehasport.

Kiedyś abstrakcja, dziś służy chirurgom

Lekarze z tej kliniki mogą korzystać z technologii dzięki współpracy z zyskującą światowe uznanie firmą RSQ Technologies. Sam system HoloLens nie jest czymś nowym – to technologia wymyślona kiedyś przez Microsoft. Za pomocą specjalnych gogli, posiadających swój procesor i system czujników, a bez zbędnych kabli, można wyświetlać holograficzne projekcje osadzone w realnej przestrzeni. Widać wtedy obiekty 3D oraz zdjęcia, można je dowolnie przesuwać, by nie zasłaniały pola widzenia. Coś, co było wcześniej abstrakcyjne, dziś jest już wykorzystywane w zaawansowanej medycynie.

– Początkowo może to sprawiać wrażenie kolejnego gadżetu, ale gdy już się wdrożysz w działanie samego RSQ HOLO, to ono uzależnia. Nie wyobrażam sobie artroskopii łokcia bez hologramu tego samego łokcia gdzieś przed swoimi oczami – tłumaczy zalety nowej technologii prof. Przemysław Lubiatowski z Rehasport, specjalista od leczenia urazów kończyny górnej. I opowiada: – Gdy mam do czynienia z większymi uszkodzeniami, złamaniami wieloodłamowymi, to system RSQ HOLO poprawia kontrolę i wyobrażenie o lokalizacji przemieszczonych odłamów. Korekcja kości pod kontrolą holograficznych obrazów zwiększa precyzję.

Maksymalna sterylność – jedna z wielu zalet RSQ HOLO

Lekarze podkreślają, że całość działania odbywa się za pomocą gestów operatora – system jest więc maksymalnie sterylny, nie ma tu dotykania klawiatury, monitora bądź myszki. Nie musi angażować innych osób, żeby np. obsługiwały monitor. W trudnych przypadkach ortopeda może dzięki temu skonsultować się z innym specjalistą z dowolnego miejsca na ziemi, który też zobaczy ten sam obraz.

Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie

Jak działa RSQ HOLO? Korzysta z okularów rzeczywistości rozszerzonej. Gogle mapują przestrzeń wokół osoby korzystającej z nich, dzięki temu określają jej pozycję w owej przestrzeni, a także ruchy dłoni. W ten sposób system jest w stanie zapewnić obsługę interakcji z hologramami.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz
marmaris escort

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro