Centrum Medyczne Enel-Med: 15 mln zł kredytu

0
875

Spółka Centrum Medyczne Enel-Med S.A. podpisała aneks do umowy zawartej z Credit Agricole Bank Polska S.A Aneks dotyczy podwyższenia kwoty kredytu z 10 mln zł do 15 mln zł. Termin spłaty kredytu mija 4 września 2013 roku.

Zabezpieczeniem umowy jest hipoteka na nieruchomości znajdującej się w Warszawie, przy ul. Gilarskiej 86C, gdzie funkcjonuje prowadzony przez Enel-Med Szpital Zacisze. Jej wartość została podwyższona do kwoty 18.750 tys. zł oraz cesja wierzytelności do kwoty 27 mln zł. Z tym samym bankiem Enel-Med podpisał w listopadzie 2011 umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 7 mln zł. Spłata tego kredytu nastąpi do 5 listopada 2016 roku.

Centrum Medyczne Enel-Med. wypracowało w roku 2011 zysk netto na poziomie prawie blisko 4,1 mln zł, czyli aż o 321,8 procent więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Spółka osiągnęła także znaczny wzrost zysku brutto -5,7 mln zł. W 2012 roku zarząd Centrum Medycznego Enel-Med utrzymuje uzyskanie prognozowanych przychodów na poziomie 204 mln zł. Od czerwca 2011 spółka Centrum Medyczne Enel-Med jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.