Centrum Medyczne Marki bada kierowców

0
308

Centrum Medyczne Marki z Marek pod Warszawą pod koniec 2019 roku wprowadziło do swojej oferty nowe świadczenia – badania kierowców. Usługi dotyczą kandytatów na kierowców oraz kierowców przedłużających ważność terminowego prawa jazdy.

Placówka oferuje badanie lekarskie oceniające zdolność do prowadzenia pojazdów zakończone wydaniem orzeczenia lekarskiego wyłącznie na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T (tzw. amatorskie prawo jazdy). W przypadku kierowców leczących się na cukrzycę lub padaczkę konieczne jest przedłożenie w trakcie badania karty konsultacji diabetologicznej/neurologicznej, wystawionej przez lekarza prowadzącego.

Centrum Medyczne Marki działa od roku 2013.

Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, komercyjne konsultacje specjalistyczne, zabiegi rehabilitacyjne oraz badania diagnostyczne: USG, EKG, badania laboratoryjne.

Czytaj także: Rok w branży medycznej pod znakiem cyfryzacji>>>

Placówka współpracuje z firmami oferującymi ubezpieczenia zdrowotne, takimi jak Allianz oraz Inter Ubezpieczenia.

Centrum Medyczne Marki działa w nowym budynku umiejscowionym przy ulicy Kasztanowej 8. Właścicielem placówki jest Jarosław Dubczyński.