Centrum Medyczne Paprocany: nowe usługi psychologiczne

0
834


Centrum Medyczne Paprocany z Tych otworzyło nową poradnię psychologiczną. Poradnia oferuje pomoc psychologiczną i terapię dla młodzieży uzależnionej oraz dla ich bliskich. Usługi są komercyjne.

Koszt konsultacji u psychologa, terapeuty uzależnień wynosi 80 zł. Usługi poradni przeznaczone są dla młodzieży w wieku 13-20 lat uzależnionej, szkodliwie biorącej, eksperymentującej z substancjami oraz dla ich rodziców i bliskich. Formy oferowanej pomocy to terapia indywidualna, rodzinna, podtrzymująca, nawrotowa, psychoedukacja, poradnictwo i konsultacje psychologiczne.

Centrum Medyczne Paprocany oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne (prowadzi 18 poradni specjalistycznych), medycynę pracy, w tym badania wysokościowe, kierowców i psychotechniczne, a także diagnostykę laboratoryjną.

Centrum oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt z NFZ zawarty na rok 2013 ma wartość 1 221 581,80 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (finansowane są świadczenia psychiatryczne dla dorosłych).

NZOZ Centrum Medyczne Paprocany s.c. (obecnie spółka z o.o.) działa od 1995 roku. Od roku 1996 działa Apteka Paprocany. Placówka mieści się przy ulicy Sikorskiego 101, od 2004 roku zajmuje nowo wybudowany obiekt. Filia placówki działa przy ulicy Edukacji 102 (w pomieszczeniach wynajętych od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego). Twórcą Centrum jest Leszek Kurkowski, pełniący funkcję wiceprezesa spółki. Poza tym zarząd tworzą: Ewa Radek, prezes zarządu, Jeremi Kurkowski, wiceprezes zarządu, Iwona Biowska-Kurkowska, prokurent oraz Artur Radek, dyrektor zarządzający.