Centrum Medyczne Sabamed : nowe usługi w placówce w Krasnem

0
927


Nowa placówka Centrum Medycznego Sabamed z Rzeszowa, która działa od lutego 2014 w Krasnem, oferuje nowe usługi w zakresie ortopedii. Konsultacje są komercyjne, podobnie jak wszystkie świadczenia tego ośrodka.

Natomiast od września 2014 w Centrum w Krasnem będą wykonywane zabiegi endoskopii w ramach kontraktu z NFZ. O kontrakt na pozostałe usługi placówka będzie się starać przy kolejnych konkursach ogłaszanych przez Fundusz.
Nowa placówka Sabamed powstała 7 km od Rzeszowa. Koszt inwestycji wyniósł 9,2 mln zł, część środków pochodziła z funduszy unijnych (4,9 mln zł).

Placówka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni  979,9 metra kwadratowego. Działają tutaj poradnie specjalistyczne oraz kilkułóżkowy oddział chirurgii jednego dnia. W ramach oddziału wykonywane są  między innymi badania ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) pozwalające diagnozować choroby dróg żółciowych, wątroby, trzustki i pęchęrzyka żółciowego.

Centrum Medyczne Sabamed działa od 2007 roku. Centrum prowadzi przychodnię przy ulicy Siemiradzkiego 6 w Rzeszowie. Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki (laboratoryjnej i obrazowej). W placówce działają specjalistyczne przychodnie, wśród nich między innymi kardiologiczna, neurologiczna, kardiologii dziecięcej, pulmunologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki, logopedii, zdrowia psychicznego. Działa także medycyna pracy.

Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt Centrum na rok 2014 ma wartość 945 393,40 zł. Środki te finansują świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii, dermatologii i wenerologii, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii ogólnej, otolaryngologii dziecięcej oraz okulistyki.

Placówkę prowadzi Centrum Medyczne Sabamed Daker AlSoori, Bożena AlSoori spółka jawna.