Centrum Medyczne Tuchów: kolejki do specjalistów krótsze o 30 procent

0
1001


W porównaniu do roku 2013 długość kolejek do lekarzy specjalistów w poradniach Centrum Zdrowia Tuchów zmniejszyła się o około 30 procent. Stało się tak dzięki przeprowadzonej weryfikacji list oczekujących.

– Przed terminem porad kontaktujemy się z pacjentami i potwierdzamy ich gotowości do leczenia w naszej placówce. W praktyce okazuje się, że często pacjenci zapisują się do kilku specjalistów w różnych placówkach i nie informują o tym, że już skorzystali z porady. Wydłuża to termin oczekiwania – tłumaczy kierownik przychodni Magdalena Gębica. 

Obecnie w Centrum Medycznym Tuchów najdłużej trzeba czekać do diabetologa (87 dni), neurologa (83 dni ) i kardiologa (78 dni). Najkrótsze – pięciodniowe – kolejki  są do poradni: laryngologii dziecięcej, dermatologicznej i chirurgii stomatologicznej. Około tygodnia wynosi czas oczekiwania na wizytę u chirurga ogólnego, w poradni leczenia bólu i medycyny sportowej.

Kolejki wynikają głównie z niewystarczających kontraktów, zawieranych z NFZ. Mimo to co roku poszczególnie poradnie notują tak zwane nadwykonania, czyli świadczenia realizowane poza kontraktem. Tylko w ubiegłym roku wartość tych dodatkowych świadczeń w poszczególnych poradniach CZT przekroczyła kwotę 200 tysięcy złotych.

W zdecydowanej większości przypadków  dłuższe kolejki są do gabinetów lekarzy specjalistów w większych miastach. W Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie 60 dni muszą czekać pacjenci ze skierowaniem do ortopedy, ponad 150 dni do lekarza chorób zakaźnych, a ponad 75 by być przyjętym przez dermatologa. Na wizytę u kardiologa trzeba zapisać się ze 160-dniowym wyprzedzeniem.

Podobne problemy mają także inne tarnowskie przychodnie oraz szpitale. W Szpitalu im. Edwarda Szczeklika najdłuższa kolejka oczekujących utworzyła się na oddziale ortopedii. Tam na leczenie i zabiegi endoprotezoplastyki czeka  się ponad 2 lata. Także na oddział rehabilitacji (145 dni oczekiwania) oraz chirurgii ogólnej (51 dni) niełatwo się dostać, bo kolejka jest bardzo długa.  W poradniach przyszpitalnych najwięcej pacjentów i najdłuższy okres oczekiwania dotyczy poradni naczyniowej (103 dni), a także poradni kardiologicznej (79 dni). W Szpitalu im. Św. Łukasza najtrudniejsza sytuacja jest w poradni endokrynologicznej i nefrologicznej. Tam na wizytę czeka się kilka miesięcy. Około 40 dni na zabieg muszą czekać pacjenci oddziału chirurgii onkologicznej. W ciągu kilku dni, można dostać się do lekarza onkologa. Chorzy na stwardnienie rozsiane muszą czekać prawie 200 dni na rozpoczęcie terapii.