Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. otworzyło Dom Seniora

0
1034


Centrum Pulmonologii i Alergologii z Karpacza otworzyło Sudecki Dom Seniora „Słoneczna Polana”. Placówka powstała w Szklarskiej Porębie, w zaadaptowanym obiekcie. Koszt inwestycji wyniósł 4 mln zł. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych i kredytu.

Powierzchnia budynku pochodzącego z przełomu XIX i XX wieku wynosi 2700 mkw. Dom może przyjąć do 43 osób. Wyróżnia się tym, że jako pierwszy prywatny dom opieki na Dolnym Śląsku posiada całodobową opiekę medyczną świadczoną przez wielospecjalistyczny szpital z zapleczem diagnostycznym i ambulatoryjnym.

Podopieczni Domu mają do dyspozycji pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienką, TV z Internetem (Smart TV), instalacją przyzywową, niezależną wentylacją mechaniczną i oświetleniem nocnym. Placówka zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską, opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy specjalistów z Centrum Pulmunologii i Alergologii w Karpaczu, opiekę psychologiczną, a także rehabilitację, terapię zajęciową i opiekę duszpasterską.

Placówka działa od 17 września 2012 roku. Przyjęła już pierwszych podopiecznych, a zainteresowanie jej usługami jest bardzo duże. Usługi Centrum są wyłącznie komercyjne.

Centrum Pulmunologii i Alergologii w Karpaczu S.A. jest ośrodkiem o wieloletnie tradycji, mającej swój początek w latach powojennych. W ramach działalności Centrum funkcjonują oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, zakład rehabilitacji, pracownie diagnostyczne i laboratoryjne oraz trzy przychodnie POZ.

Centrum jest wiodącym ośrodkiem na Dolnym Śląsku w zakresie leczenia schorzeń pulmonologicznych i alergologicznych, jedynym leczącym mukowiscydozę w tej części Polski. Jednak dzisiaj działalność Centrum wykracza znacznie bardziej poza leczenie pulmonologii i alergologii.

W należącym do Centrum szpitalu znajduje się 8 oddziałów – poza pulmonologią dla dzieci (2 jednostki) i dorosłych oraz alergologią, odział rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej i ogólnoustrojowej dziecięcej a także jedyny na Dolnym Śląsku oddział rehabilitacji pulmonologicznej. W sumie szpital dysponuje 212. łóżkami dla pacjentów. W ramach Centrum funkcjonuje doskonale wyposażona w sprzęt najnowszej generacji pracownia endoskopii oraz Centrum Mikrochirurgii Oka „Wzrok”. 

Szpital prowadzi też badania naukowe oraz, prace badawczo-rozwojowe i realizuje zadania dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz promocją zdrowia, organizuje szkolenia. W Centrum organizowane są kursy medyczne przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i chorobach płuc. W związku z bardzo dobrze rozbudowaną bazą rehabilitacyjną, jak również wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną Centrum organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Centrum świadczy zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2012 ma wartość 17 364 869,40 zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej.