Centrum Pulmonologii i Alergologii współorganizowało Tydzień Mukowiscydozy

0
965


Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. było współorganizatorem XII Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy.  W ramach akcji lekarze Centrum pełnili telefoniczne dyżury, służąc fachową poradą chorym i ich rodzinom.

Najczęściej dzwonili rodzice dzieci, u których albo wykryto mukowiscydozę w wyniku badań przesiewowych noworodków, albo u których obserwowano symptomy, które mogłyby wskazywać na tą chorobę. Dzwoniły także osoby, które leczą się w innych ośrodkach w Polsce, ale usłyszały o „Centrum z Karpacza” i postanowiły spróbować terapii właśnie tutaj.

Lekarze pulmonolodzy z Centrum wzięli także udział w konferencji zorganizowanej w Akademii Medycznej we Wrocławiu zatytułowanej „Życie z mukowiscydozą: od badań przesiewowych do przeszczepu”. W tym roku lekarze skupili się głównie na badaniach przesiewowych, konsekwencjach uzyskania dodatniego wyniku przez rodziców chorego dziecka, a także na problemie transplantologii, gdyż przeszczep płuc jest nierzadko ostatnim ratunkiem w leczeniu całkowitej niewydolności oddechowej towarzyszącej mukowiscydozie.

Celem zorganizowanej we Wrocławiu konferencji było także przybliżenie życia chorych na mukowiscydozę. Ze względu na ten cel, poza specjalistami zajmującymi się tą chorobą, w spotkaniu wzięli także udział chorzy i ich rodziny. Kampania miała miejsce od 25 lutego do 3 marca 2013 roku. Jej organizatorem była Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO.

Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. to jedyny szpital na Dolnym Śląsku specjalizujący się w diagnozowaniu i  leczeniu mukowiscydozy. W Centrum działa zespół terapeutyczny mukowiscydozy, w skład którego wchodzą specjaliści: pulmonolog, pediatra, gastroenterolog, laryngolog, fizjoterapeuci, psycholog, dietetyk i inni. Wszyscy pacjenci objęci opieką Centrum mają stały kontakt telefoniczny i emaliowy z Ośrodkiem oraz indywidualnie z członkami zespołu terapeutycznego mukowiscydozy.