Centrum Pulmunologii i Alergologii: bezpłatne badania dzieci

0
838


Centrum Pulmunologii i Alergologii z Karpacza przeprowadziło akcję,  której celem było wykrycie wad postawy u dzieci. Podczas tzw.” białej soboty” przebadano 37 dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Badania były bezpłatne.

adania przeprowadziła dr n. med. Marianna Białek – kierownik Centrum Rehabilitacji przy CPiA w Karpaczu S.A., wraz z zespołem rehabilitantów Centrum.  Doktor Białek jest uznanym autorytetem przede wszystkim w zakresie leczenia skolioz u dzieci. Wraz z Andrzejem M’hango – specjalistą rehabilitacji ruchowej, opracowała Funkcjonalną Indywidualną Terapię Skolioz FITS, która może być stosowana jako samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miedniczej po zabiegach operacyjnych.

U przeważającej ilości przebadanych dzieci stwierdzono przykurcze mięśni w obrębie kończyn dolnych. W dziesięciu przypadkach stwierdzono płasko-koślawe stopy, a w siedmiu skoliozę. Inne zdiagnozowane schorzenia to: zniekształcenia klatki piersiowej, koślawość kolan, choroba Scheuermanna, skrót kończyn i pogłębienie krzywizn fizjologicznych w płaszczyźnie strzałkowej.  

Zdaniem dr Białek, tak nagminnie występujące wśród dzieci i młodzieży wady postawy spowodowane są przede wszystkim nieprawidłowym siadem w szkole, w czasie odrabiania lekcji w domu, przy posiłkach, czy przy komputerze. Wśród innych przyczyn dr Białek wymienia siedzący tryb życia dzieci i młodzieży, małą ilość ruchu i niewłaściwe odżywianie. Dwa ostatnie czynniki odpowiadają także za coraz bardziej powszechną otyłość u dzieci. Tylko podczas przeprowadzonych w ramach akcji badań stwierdzono ją u 10 dzieci, co stanowi prawie 30 procent badanych. Rodzice przebadanych podczas akcji dzieci otrzymali szczegółową diagnozę oraz wytyczne dotyczące dalszego postępowania.

Centrum Pulmunologii i Alergologii w Karpaczu S.A. prowadzi oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, zakład rehabilitacji, pracownie diagnostyczne i laboratoryjne oraz trzy przychodnie POZ.  Centrum jest wiodącym ośrodkiem na Dolnym Śląsku w zakresie leczenia schorzeń pulmonologicznych i alergologicznych, jedynym leczącym mukowiscydozę w tej części Polski. W ramach Centrum funkcjonuje też pracownia endoskopii oraz Centrum Mikrochirurgii Oka „Wzrok”. Szpital prowadzi badania naukowe oraz, prace badawczo-rozwojowe i realizuje zadania dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz promocją zdrowia, organizuje szkolenia. Od września 2012 roku Centrum prowadzi także Dom Seniora.

Centrum świadczy zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2012 ma wartość 17 083 587,16 zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej.