Centrum Pulmunologii i Alergologii uczestnikiem akcji społecznej

0
815


Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A., jedyny szpital na Dolnym Śląsku specjalizujący się w diagnozowaniu i  leczeniu mukowiscydozy, jak co roku aktywnie włącza się w kampanię społeczną „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”. W czasaie trwania akcji specjaliści z Centrum będą udzielali telefonicznych konsultacji chorym i rodzinom chorych na mukowiscydozę.

Konsultacji będą udzielać uznani specjaliści z zakresu pulmonologii, której obszarem zainteresowań jest mukowiscydoza – prof. nadz. dr hab. med. Tadeusz Latoś oraz ordynator oddziału pulmonologii dziecięcej – lek. med. Ewa Pomarańska.
Zespół lekarzy oddziału pulmonologii CPiA w Karpaczu  już po raz trzeci weźmie udział w organizowanym we Wrocławiu we współpracy z fundacją MATIO spotkaniu ze studentami ostatnich lat medycyny, należącymi do międzynarodowego stowarzyszenia studentów medycyny IFMSA. Spotkanie ma na celu propagowanie wiedzy o mukowiscydozie. Poza lekarzami Centrum, w spotkaniu  weźmie udział jeden z dorosłych już pacjentów placówki – chory na mukowiscydozę, a także członkowie rodziny jednego z podopiecznych Centrum, który przeszedł udany zabieg przeszczepu płuc.

Tegoroczna kampania będzie miała miejsce w dniach od 25 lutego do 3 marca 2013 roku. Jej organizatorem jest Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Będzie przebiegała pod hasłem „Boisz się starości? My o niej marzymy!”, a jego rozwinięcie „Mukowiscydoza uczy doceniać każdy rok życia” zwraca uwagę na fakt, że choroba ta, pomimo wysiłków medycyny, jest nadal chorobą nieuleczalną. Średnio chorzy w Polsce żyją około 25 lat – średnio oznacza, że granica życia bywa wyższa. „Kilkanaście lat temu górną granicą życia z mukowiscydozą był wiek ok. 16-18 lat – mówi Paweł Wójtowicz, Prezes Fundacji MATIO – każdy dany naszym podopiecznym rok, to zwycięstwo”.

W opinii pacjentów i ich rodzin Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. wyróżniają szczególnie, poza efektami stosowanych terapii leczniczych, komfortowe warunki pobytu w szpitalu. Pacjenci z mukowiscydozą umieszczani są w nowo wybudowanym skrzydle szpitala, gdzie do swojej dyspozycji mają pokoje jednoosobowe z łazienkami. Mali pacjenci mogą przebywać w pokojach z rodzicami. Dzieci w wieku szkolnym przebywające na oddziale – o ile ich stan zdrowia pozwala na to, mają możliwość uczęszczania do szkoły przyszpitalnej, dzięki czemu kontynuują planową edukację.

W Centrum działa zespół terapeutyczny mukowiscydozy, w skład którego wchodzą specjaliści: pulmonolog, pediatra, gastroenterolog, laryngolog, fizjoterapeuci, psycholog, dietetyk i inni. Wszyscy pacjenci objęci opieką Centrum mają stały kontakt telefoniczny i emaliowy z Ośrodkiem oraz indywidualnie z członkami zespołu terapeutycznego mukowiscydozy.