Centrum Vita założycielem konsorcjum turystyki medycznej

0
394

W Lublinie powołane zostało Lubelskie Konsorcjum Turystyki Medycznej, które powstało w ramach Klastra Lubelska Medycyna. Umowę konsorcjum podpisało między innymi Centrum Medyczne Vita z Urszulina.

Poza tym wśród założycieli konsorcjum są między innymi: Beauty Dental Clinic Agnieszka Krawczyk, Centrum Medyczne „Luxmed” Sp. z o.o. z Lublina, Centrum Medyczne Medicos S.A., CRH Żagiel Med Sp. z o.o. Spółka Jawna, Klinika Pięknego Uśmiechu M. Pucek i Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego.

Liderem Konsorcjum została firma marketingowa INB Marketing, która jednocześnie zajmuje się stworzeniem strony internetowej i kampanią promocyjną projektu.

Projekt ma na celu zachęcenie pacjentów i turystów z innych regionów Polski oraz z zagranicy do odwiedzenia Lublina i województwa w celu skorzystania z usług zdrowotnych i medycznych, a przy okazji z oferty turystycznej.

Lubelskie konsorcjum jest jednym z pierwszych sformalizowanych projektów tego typu w naszym kraju i pierwszym, który powstał dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu podmiotów prywatnych i podmiotu publicznego o różnych profilach działalność, które są zainteresowane dalszym rozwojem usług komercyjnych poprzez wspólne, profesjonalne zarządzanie projektem.

Inicjatywa powołania konsorcjum powstała w Klastrze Lubelska Medycyna, który od 3 lat z sukcesami działa na rzecz zaistnienia lubelskiej medycyny na arenie międzynarodowej.

Centrum Medyczne Vita oferuje opiekę lekarzy rodzinnych, konsultacje specjalistyczne, usługi w zakresie stomatologii, rehabilitację, opiekę pielęgniarską, medycynę pracy oraz badania diagnostyczne (RTG, USG).

Placówka oferuje zarówno usługi komercyjne, jak i finansowane przez NFZ. Wartość kontraktu zawartego na rok 2017 wynosi ponad 1,7 mln zł. Środki te finansują świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Centrum mieści się przy ulicy Modrzewiowej 1 w Urszulinie. Właścicielem placówki jest Paweł Skrętowicz.