Centrum z Siedlec realizuje program jakości w POZ

0
334

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. z Siedlec podpisało z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu pn. „POZnaj wartość opieki” w ramach konkursu dotyczącego jakości w podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

Wartość projektu to 4 002 232,30 zł, a dofinansowanie dotyczy kwoty 3 787 232,30 zł.

W ramach projektu mają zostać opracowane narzędzia oceny jakości i zadowolenia pacjentów z usług medycznych, organizowane będą także spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowe lub indywidualne) dla pacjentów.

Poza tym opracowany i wdrożony zostanie program rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności program szkoleń personelu w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia czy programów profilaktycznych, powstaną także narzędzia współpracy lekarzy POZ  z lekarzami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zakłada się, że działaniami związanymi z projektem zostanie objętych 26 168 pacjentów, a 434 osoby z personelu medycznego odbędą szkolenia.

We wszystkich swoich placówkach Centrum obejmuje opieką podstawowej opieki zdrowotnej ponad 69 tysięcy pacjentów.

Centrum prowadzi w Siedlcach 5 placówek– przy ulicy Ks. Niedziałka 14,  Czerwonego Krzyża 41, Kleeberga 2, Terespolskiej 12 oraz  Romanówka 19.

Poza tym Centrum prowadzi przychodnie w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują poza świadczeniami w ramach POZ także świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Centrum prowadzi między innymi poradnię geriatryczną oraz poradnię leczenia uzależnień od alkoholu z punktem metadonowym. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Centrum prowadzi też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wodynie, koło Oleśnicy, oraz w Krynce (gmina Łuków).