Centrum Zdrowia Tuchów: certyfikat dla szpitala

0
904


Stosowanie nowoczesnych procedur leczniczych, wysoki poziom usług i zapewnienie poprawy jakości oraz bezpieczeństwa pacjentów.  O tym świadczy przyznanie Centrum Zdrowia Tuchów akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Według komisji, która sprawdzała wymogi ponad dwustu standardów, tuchowski szpital spełnia je w 83 procentach.

Daje to placówce miejsce w trzeciej dziesiątce wśród ponad 120 szpitali w Polsce, którym dotychczas udało się uzyskać akredytację. W Małopolsce aktualnie certyfikat taki posiada 11 placówek, najwięcej z nich zlokalizowanych jest w Krakowie.

Jak mówi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa CZT Dorota Jakus-Stoga placówka systematycznie inwestuje w modernizację infrastruktury, dokonywane są zakupy sprzętu medycznego. Nie bez znaczenia są także prowadzone cały czas szkolenia personelu. – Aby osiągnąć ten wynik trzeba było zaangażowania właściwie wszystkich pracowników – dodaje.

– Podczas naszej wizyty widzieliśmy pracę i wysiłek włożony  w poprawę funkcjonowania placówki – tak trzydniową akredytację podsumowała Barbara Kutryba – przewodnicząca zespołu akredytacyjnego. Obok wizytacji pomieszczeń placówki, goście  wnikliwie przeglądali też dokumentację medyczną. Oceny dokonywano także na podstawie bezpośredniej obserwacji świadczeń zdrowotnych, podczas wizyt na poszczególnych oddziałach. Odbywały się też rozmowy z personelem i pacjentami. Kilka godzin zajęły spotkania z członkami Komitetu  Jakości i Zespołu Kontroli Zakażeń. Istotnym elementem były spotkania z kadrą zarządzającą, organizowane w celu uzyskania pełniejszych informacji. Zakończeniem przeglądu placówki przez zespół niezależnych ekspertów po dokonaniu oceny było sporządzenie raportu. W rezultacie szpital uzyskał pełną akredytację, udzieloną przez Ministra Zdrowia na okres trzech lat.

– Co prawda zdobycie certyfikatu nie oznacza bezpośrednich korzyści finansowych, ale  ufam, że doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności naszej placówki. Pamiętamy jednak, że certyfikat przyznawany jest na pewien czas, a ostatecznej oceny jakości naszych świadczeń dokonują pacjenci. Na ich satysfakcję składa się nie tylko skuteczność leczenia, ale też szereg innych czynników, począwszy od zachowania pracowników, atmosfery panującej w szpitalu, aż do możliwości spełniania indywidualnych wymagań – podsumowuje prezes Centrum Zdrowia Tuchów Tomasz Olszówka.

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia, Centrum Rehabilitacji, 30 poradni specjalistycznych oraz Centrum Psychoterapii. Podstawową opieką zdrowotną placówka otacza blisko 59 tysięcy pacjentów na Pogórzu. Oprócz placówki w Tuchowie Centrum prowadzi przychodnie mieszczące się w dziesięciu miejscowościach na terenie powiatu tarnowskiego. Centrum powstało w 2008 roku z przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tuchowie. Centrum prowadzi spółka pracownicza.