Centrum Zdrowia Tuchów: nowe rozwiązania w psychiatrii dziecięcej

0
510

Centrum Zdrowia Tuchów planuje uruchomienie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Jego celem będzie diagnozowania pacjentów blisko miejsca zamieszkania.

W praktyce ma to oznaczać, że pomoc specjalistów będzie dostępna w środowisku dziecka. Ośrodek na poziomie powiatu ma się składać z zespołu, który będzie w stanie zapewnić efektywną opiekę. Prócz psychologa i dwóch psychoterapeutów ma się w nim znaleźć także terapeuta środowiskowy.

Personel ośrodka pracując w ramach tak zwanego pierwszego poziomu referencyjnego w razie potrzeby będzie się zwracać po pomoc do jednostek o wyższym stopniu specjalizacji. Chodzi o psychiatrów ze Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego oraz z Ośrodków Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, dysponujących oddziałem psychiatrycznym.

System ma być przeciwieństwem obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psychiatryczny na przykład po próbie samobójczej, staje się pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki specjalistycznej.

Czytaj także: Lux Med wprowadza nowe rozwiązania w opiece medycznej>>>

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zespół poradni specjalistycznych, szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji oraz oddziały: neonatologiczny, położniczy i ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum prowadzi spółka pracownicza.