Centrum Zdrowia Tuchów realizuje projekt dotyczący dziennego domu opieki

0
903

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do Zdrowia” . Jego celem jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej 100 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem.

Będą to głównie seniorzy w wieku ponad 65 lat z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i  bocheńskiego oraz z samego Tarnowa.

Zaplanowane działania będą obejmować przygotowanie uczestników programu oraz ich opiekunów do kontynuacji opieki i do życia z niepełnosprawnością. Do 30 listopada 2016 roku w Wierzchosławicach, na piętrze tamtejszego ośrodka zdrowia,  utworzony zostanie Dzienny Dom Opieki Medycznej. Będzie on działał zgodnie z wymaganiami tak zwanego standardu pierwszego.

Od 1 grudnia 2016 roku do końca maja 2018 roku Dom będzie świadczył usługi prozdrowotne na bazie 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi. Większość uczestników projektu – 60 osób – będą stanowić kobiety. Osoby te – pod opieką specjalistów: lekarza geriatry, pielęgniarek, terapeuty zajęciowego, psychologa, psychoterapeuty, lekarza rehabilitanta, fizjoterapeuty, dietetyka i logopedy  – uczestniczyć będą w zajęciach odbywających się w tygodniu od rana do godzin popołudniowych.  

Prócz utworzenia 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej rezultatem realizacji programu będzie także odpowiednie przygotowanie uczestników do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnością. Udział specjalistów pomoże ponadto w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym u opiekunów osób niesamodzielnych. Warunki realizacji zadania będą na bieżąco monitorowane. Analiza opinii uczestników  projektu lub ich opiekunów pozwoli na wyciąganie wniosków, dotyczących planowania kolejnych działań tego typu w przyszłości.

Projekt  „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do Zdrowia”  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Wartość projektu wynosi 1 072 516,50 zł, z czego wkład funduszy europejskich to 999 934,66 zł. Nabór do projektu zostanie uruchomiony 2 listopada 2016. 

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi w Tuchowie zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia. Posiada także Centrum Rehabilitacji oraz Ośrodek Psychoterapii. Prowadzi  placówki w Biadolinach Radłowskich, Bruśniku, Ciężkowicach, Gromniku, Jastrzębi, Jodłowce Tuchowskiej, Siemiechowie, Szerzynach, Wierzchosławicach i Wojniczu. Podstawową opieką zdrowotną placówka obejmuje blisko 59 tysięcy pacjentów na Pogórzu.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej. Centrum Zdrowia Tuchów jest prowadzone przez spółkę pracowniczą.