Certus z certyfikatem Przyjazna Przychodnia

0
989

Ambulatorium Prywatnej Lecznicy Certus z Poznania znalazło się w gronie placówek nagrodzonych certyfikatem Przyjazna Przychodnia. Zgodnie z przeprowadzonym audytem komisja uznała, iż Certus zapewnia pacjentom najwyższe standardy w usług.

Standardy te dotyczą obsługi pacjenta, dostępności, przestrzegania praw pacjenta, stosowanych metod promocji i informacji, kompleksowości i jakości świadczonych usług oraz budowania potencjału organizacji usług medycznych.

Celem projektu Audyt Przyjazna Przychodnia oraz Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, jest aktywizacja postaw przedsiębiorczych wśród placówek ochrony zdrowia i podniesienie ich świadomości roli innowacji w procesie obsługi pacjentów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji z otoczeniem.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnej procedury audytu w grupie 250 placówek ochrony zdrowia. Audyt kończy się przedstawieniem raportu i wytycznych w zakresie wzorcowych praktyk produktowych, organizacyjnych i komunikacyjnych. W ramach Projektu do grudnia 2012 roku zostanie przeprowadzonych 250 Audytów Przyjazna Przychodnia na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich oraz niepublicznych praktyk rehabilitacyjnych i niepublicznych praktyk odnowy biologicznej, mających status MŚP. Program prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie i jest współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Prywatna Lecznica Certus działa od 7 stycznia 1992 roku. Jest pierwszym w Polsce prywatnym szpitalem wielospecjalistycznym. Ambulatorium zlokalizowane jest na parterze budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 156 i zajmuje powierzchnię ok. 900 m.kw., posiada kilkanaście gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz liczne pracownie diagnostyczne.
Placówka oferuje całodobowy dostęp do poradni internistycznej i chirurgicznej, zabiegów pielęgniarskich, pracowni EKG i RTG oraz laboratorium analitycznego. Do dyspozycji pacjentów pozostaje także szeroki zakres poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych dostępnych po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (osobiście lub telefonicznie). Znajdują się wśród nich m.in. poradnia chorób odkleszczowych, poradnia chirurgii ręki, poradnia urologiczna, poradnia pulmonologiczna, poradnia dermatologiczna, poradnia ortopedyczna czy poradnia otolaryngologiczna. W przychodni działa Centrum Endoskopii, które oferuje konsultacje gastroenterologiczne oraz badania i zabiegi endoskopowe, m.in. gastroduodenoskopię (także z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych), rektoskopię, anoskopię, obliterację krwawiącego wrzodu żołądka lub dwunastnicy czy endoskopowe usunięcie ciała obcego. W pracowni diagnostyki kardiologicznej wykonywane są badania takie jak EKG wysiłkowe, Echo serca oraz 24-godzinne badanie metodą Holtera: zarówno EKG, jak i ciśnienia krwi.

W 2003 roku Prywatna Lecznica Certus uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. Przeprowadzony w styczniu 2012 roku audyt potwierdził spełnianie wymagań najnowszej edycji normy ISO 9001:2008. W 2007 roku firma otrzymała certyfikat konsumenckiego konkursu jakości usług „Najlepsze w Polsce – The Best in Poland” za całodobowe świadczenie usług medycznych. Rocznie z usług Ambulatorium Prywatnej Lecznicy Certus przy ul. Grunwaldzkiej korzysta ponad 50 tysięcy osób.