Certus z nowymi umowami z NFZ

0
1315

W trakcie ostatniego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oferty zgłoszone przez Prywatną Lecznicę Certus z Poznania spotkały się z pozytywnym przyjęciem, co zakończyło się podpisaniem kilku umów na lata 2012 – 2016.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kontynuowane będą umowy na poradnie ginekologiczno-położnicze, zarówno w Centrum Medycznym nr 1 przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu, jak i w Centrum Medycznym nr 3 przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu. Dodatkowo w tej ostatniej placówce od roku 2012 działa poradnia chirurgii ogólnej.

W zakresie lecznictwa szpitalnego Certus nadal posiada kontrakt na usługi w zakresie urologii. Od 1999 roku, kiedy została zawarta pierwsza umowa w tym zakresie (wówczas z Wielkopolską Kasą Chorych), urolodzy z tej placówki pomogli tysiącom pacjentów cierpiących na kamicę nerkową, choroby prostaty czy inne schorzenia, także nowotworowe, dróg moczowych.

Uznanie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ uzyskała także oferta Certusa z zakresu chirurgii plastycznej. W wyniku tego Certus posiada w swojej ofercie – jako jedyna placówka w Wielkopolsce – zarówno poradnię chirurgii plastycznej, jak i możliwość wykonywania zabiegów operacyjnych z tej dziedziny w ramach leczenia szpitalnego. Powyższe usługi świadczą w Lecznicy wysokiej klasy specjaliści – prof. dr n. med. Henryk Witmanowski i lek. med. Mikołaj Kubasik. Zgodnie z obowiązującym prawem, z usług z zakresu chirurgii plastycznej refundowanych przez NFZ można skorzystać w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Cały tegoroczny kontrakt Lecznicy z NFZ ma wartość 4 126 581,89zł. Dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (873 713,89 zł) oraz leczenia szpitalnego (3 252 868 zł). Jest to więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to kontrakt Certusa opiewał na 3 708 622,36 zł. Większy kontrakt dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Kontrakt na leczenie szpitalne finansuje ginekologię (hospitalizacja planowa) na kwotę 245 tys. zł, chirurgię ogólną – hospitalizacja (305 368 zł), chirurgie plastyczną -hospitalizacja planowa (882 450 zł) i urologię – hospitalizacja planowa (1 802 050 zł). W ramach AOS finansowane są poradnie: chirurgii plastycznej (99 360 zł), laryngologiczna (99 360 zł), neurologiczna (99 360 zł), ginekologiczno-położnicza (476 273,88 zł), chirurgii ogólnej (99 360).