Certyfikat jakości dla spółki Elvita

0
1111

Spółka Elvita z Jaworzna, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych na terenie województwa śląskiego, otrzymała certyfikat zgodny z normami ISO 9001:2015. Cykl certyfikacji został rozpoczęty we wrześniu 2015.

Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji leczniczej, długoterminowej opieki pielęgniarskiej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, medycyny pracy oraz diagnostyki medycznej.

Certyfikat został wydany przez Bureau Veritas Certification.

Elvita prowadzi w Jaworznie trzy placówki ambulatoryjne. Poza tym działa tutaj, również należące do Elvity, Centrum Medyczne „Trójka”, które również prowadzi w Jaworznie trzy placówki, a także przychodnię w Bielsku-Białej. Elvita prowadzi również dwie placówki w Trzebini.

Poza tym Elvita obejmuje także przedsiębiorstwa: Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Libiążu, Altermed Plus w Katowicach, Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron w Ustroniu, Przychodnię Lekarską im. M.M. Kolbego w Częstochowie oraz EŁ-MED w Będzinie.

Elvita obejmuje opieką medyczną ponad 100 tysięcy osób. Placówki oferują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, finansowaną przez NFZ, oraz komercyjną. Kontrakt placówek Elvita z Funduszem ma wartość ponad 10 mln zł.

Od grudnia 2014 roku Elvita należy do Grupy PZU.