Certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku” dla placówki w Biłgoraju

0
827


Szpital w Biłgoraju prowadzony przez spółkę Arion Szpitale otrzymał certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku”. Szpital przystąpił do programu na początku października 2012 roku  i od tego momentu personel oddziału ginekologiczno-położniczego wdrażał wymagane zasady postępowania.

W dniach 14-15 czerwca 2013 roku w oddziałach sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem odbyła się wizyta komisji oceniającej programu. W jej wyniku oceniono szpital jako placówkę, która spełnia wymagane kryteria. Szpital otrzymał 98,94 procent punktów z całej puli  możliwej do zdobycia. Wręczenie certyfikatu placówce  odbędzie się 7 listopada 2013 roku w Biłgorajskim Centrum Kultury.

Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznaje od 1994 roku Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Tytuł jest nadawany oddziałowi położniczemu, który spełnia kryteria wyznaczone i kontrolowane przez UNICEF.  Jego celem jest przywrócenie w skali globalnej, prawidłowego sposobu żywienia dzieci, co służy w pełni dobru dziecka i matki. Do tej pory tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku” otrzymały 92 placówki.

Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działających w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz współpracuje z 98 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi.

Arion prowadzi także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej, które posiada 16 poradni, w tym 7 działających w ramach kontraktu z NFZ oraz przejęty na początku marca 2013 roku szpital w Gostyninie.