Certyfikaty Przyjazna Przychodnia

0
1185

We wrześniu 2011 wręczone zostały pierwsze certyfikaty wyróżnienia „Przyjazna Przychodnia”. Otrzymały je 24 placówki, które uzyskały najwyższą ocenę w audycie jakości obsługi pacjenta. Są to wyłącznie placówki prywatne.

Certyfikaty otrzymały:

 • Aesthetica Dermadent z Krakowa,
 • Alergo-Med z Warszawy,
 • Centermed z Tarnowa,
 • Centrum Medycyny Sportowej z Warszawy,
 • Centrum Medyczne LiMed z Tarnowskich Gór,
 • Centrum Medyczne Royalmed z Łomianek,
 • Kriomedica Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. z Poznania,
 • Medicus z Opola,
 • NZOZ Panaceum z Chrząstowic,
 • NZOZ Medical Center z Warszawy,
 • NZOZ Vital z Mielca,
 • NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates z Zabrza,
 • NZOZ Samarytanin z Opola,
 • NZOZ Centrum Medyczne Bogusława Lasota z Zawiercia,
 • NZOZ Przychodnia Łomżyńska Dan-Med z Bydgoszczy,
 • NZOZ Stomatologiczne i Lekarskie Praktyki św. Błażeja Danuta Pasz z Cieszyna,
 • NZOZ Optima Medycyna z Opola,
 • NZOZ Kamed z Katowic,
 • NZOZ ZLA Przychodnia Pogoń z Katowic,
 • Przychodnia Rodzinna w Staszowie,
 • NZOZ Twój Lekarz z Kobierzyc,
 • Rodzinne Centrum Zdrowia z Otwocka,
 • NZOZ ZWM Malinka z Opola oraz
 • Inter-Med NZOZ z Katowic.

Przychodnie te wzięły udział w I turze programu Audyt Przyjazna Przychodnia (APP), Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna (ADPR) – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakończonej 30 czerwca 2011 r. Do tego czasu w programie, mającym na celu doskonalenie procesu obsługi pacjenta, udział wzięło 45 placówek spełniających kryteria MŚP. Z tej grupy, wymagania związane z uzyskaniem certyfikacji Przyjazna Przychodnia dotyczące poziomu jakości obsługi w poszczególnych obszarach działalności, spełniło 24 przychodni.

– Placówki wyróżnione certyfikatem Przyjazna Przychodnia cechuje dbałość o uznanie pacjentów oraz respektowanie ich potrzeb i racji – postawę tę wyraża zarówno poziom usług czy efektywność zarządzania, jak i skuteczność praktyk komunikacyjnych i promocyjnych – podkreśla Tomasz Rzychoń, koordynator projektu. – Rekomendujemy wyróżnionych z przekonaniem, że reprezentują wysoki standard obsługi pacjenta. Nie mamy też wątpliwości, że takich przychodni jest zdecydowanie więcej, a wszystkie dobre praktyki należy konsekwentnie promować w celu podniesienia jakości usług medycznych w Polsce w ogóle.

Wyróżnione podmioty zyskają certyfikat Przyjazna Przychodnia i prawo do posługiwania się godłem programu. One też w największym stopniu skorzystają z szerokich działań promocyjnych, jakie zapewnia realizator – w szczególności będą promowane jako wzór najlepszych praktyk branżowych w mediach ogólnopolskich i podczas organizowanych wydarzeń specjalnych. Obiekty, w których należy wprowadzić niewielkie usprawnienia, tak aby mogły stać się modelowymi w zakresie standardu obsługi, otrzymały promesy uzyskania certyfikacji Przyjazna Przychodnia.
Pozytywny odzew ze strony beneficjentów programu przekroczył oczekiwania organizatorów. Osoby zarządzające przychodniami potwierdzają potrzebę wdrożenia innowacji rekomendowanych im przez audytorów. Uczestnicy są zgodni, że usługi medyczne na najwyższym poziomie powinny być szczególnie promowane, a jakość obsługi pacjenta powinna być jedną z głównych wytycznych do budowania przewagi konkurencyjnej – cele i założenia programu Przyjazna Przychodnia doskonale wpisują się w te oczekiwania.

Dotychczasowa realizacja programu pokazała również, że wśród menedżerów przychodni występuje znaczące zainteresowanie możliwością podniesienia kwalifikacji personelu (szczególnie w zakresie tzw. ?miękkich” kompetencji), a także poprawą informatyzacji i rozwojem technik komunikacji z grupami docelowymi. Należy się spodziewać, że kolejne realizowane audyty wskażą kolejne obszary wymagające usprawnień zarówno w odniesieniu do poszczególnych obiektów, jak i branży w ogóle – ambicją realizatorów projektu Przyjazna Przychodnia jest podsumowanie jego realizacji upublicznieniem kompleksowego raportu końcowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Agencja Rozwoju Regionalnego z Jaworzna.