Chcemy być graczem na rynku ubezpieczeń

0
920

Anna RulkiewiczAnna Rulkiewicz
prezes Grupy Lux Med

Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med

Jednym z przyjętych w ramach strategii Grupy Lux Med kierunków jest rozwój ubezpieczeń zdrowotnych. W ofercie Grupy są dostępne od dwóch miesięcy ubezpieczenia grupowe. Wkrótce zaproponujemy też ubezpieczenia indywidualne.

Jest to atrakcyjne uzupełnienie oferty abonamentowej, szczególnie ze względu na możliwość wykupienia dodatkowo również modułu szpitalnego. Ze względu na nasz potencjał mamy szansę stać się ważnym uczestnikiem tego rynku  zarówno jako oferujący tę formę finansowania, jak  i świadczeniodawca. Naszym atutem jest dwudziestoletnie doświadczenie, duża baza oraz ujednolicone standardy. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest oczekiwane i potrzebne. Obecnie mają jeszcze marginalne znaczenie.  Dopiero rozwiązania systemowe mogą przyspieszyć ich rozwój.  Wierzymy, że ten proces nastąpi, dlatego w naszej strategii obok abonamentów ważne miejsce zajmują ubezpieczenia. 

Proces integracji, jaki dokonał się w ostatnich latach w naszej Grupie zapewnił nam pozycję lidera rynku prywatnej opieki medycznej. Obecnie stawiamy kropkę nad „i” – przystąpiliśmy do porządkowania portfela marek i rebrandingu. Dzięki temu nasza oferta stanie się bardziej przejrzysta i zrozumiała. W zakresie opieki ambulatoryjnej działalność będzie prowadzona pod dwiema kluczowymi markami: Lux Med oraz Medycyna Rodzinna. Chcemy dalej rozwijać sieć placówek ambulatoryjnych, tworząc je również w mniejszych miastach, takich jak Białystok, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski czy Toruń. W celu realizacji tego planu dokonujemy analizy potrzeb lokalnego rynku i dostępu do lekarzy w poszczególnych miejscowościach i na tej podstawie będziemy podejmować decyzje o inwestycjach. Obecnie klienci firm ubezpieczeniowych stanowią jedynie 6-7 procent klientów Grupy Lux Med. Największą część – 72 procent stanowią klienci korporacyjni, 13-14 procent – klienci indywidualni oraz 7 procent – pacjenci, dla których usługi finansuje NFZ.

Widzimy szansę rozwoju w obszarze szpitalnictwa. Komercjalizacja szpitali może otworzyć nam drogę do placówek, które będą potrzebowały wsparcia finansowego i strategicznego. Zakładamy dalsze przejęcia podmiotów medycznych. Chcemy także rozwijać turystykę medyczną. Stawiamy na innowacyjność. Rocznie Lux Med wydaje kilkadziesiąt milionów złotych na informatyzację. Jako jedyna sieć medyczna w Polsce wprowadziliśmy e-podpis. W roku 2013 planujemy wprowadzenie nowej platformy informatycznej. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt.

Grupa Lux Med od początku swojej działalności współpracowała z NFZ i w naszej strategii współpraca ta dalej zajmuje ważne miejsce. Cieszymy się, że NFZ stawia coraz wyższe wymogi wobec placówek, z którymi podpisuje kontrakty, ponieważ wysoka jakość usług jest naszym priorytetem.