Chcemy pokazać wkład prywatnego sektora w rozwój systemu ochrony zdrowia

0
874


Andrzej Sokołowski, prezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

Podczas tegorocznego IV Kongresu Szpitali Prywatnych chcemy pokazać wkład, jaki miał prywatny sektor w rozwój systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Kongres obywa się w szczególnym czasie, gdyż zbiega się z 25 rocznicą znaczących dla Polski i jej gospodarki wydarzeń, takich jak pierwsze wybory do Sejmu, które wpłynęły na zmianę ustroju politycznego, czy pierwsze od czasu II Rzeczpospolitej wybory do Senatu.

2014 rok to także inne znaczące dla Polski rocznice: 15 lecie w strukturach NATO i 10 lat od wstąpienia do Unii Europejskiej.

W związku z tym gościem specjalnym Kongresu będzie premier Jerzy Buzek, który powie o tym, jakie perspektywy na rozwój miała Polska w roku 1989 i co się od tego czasu zmieniło, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. Tych zagadnień będzie dotyczył także panel dyskusyjny  po wystąpieniu premiera Buzka.

Chcemy także szczególnie podkreślić dwa zagadnienia, czyli rolę, znaczenie i potencjał szpitali prywatnych w publicznym sektorze ochrony zdrowia oraz kwestię jakości i standardów medycznych w leczeniu szpitalnym. W ramach pierwszego tematu zostaną przedstawione osiągnięcia szpitali prywatnych we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i leczniczych oraz ich współpraca z samorządem terytorialnym. Jedną z sesji poświęcimy także analizie teraźniejszości i trendów przyszłości sektora prywatnego w ochronie zdrowia.

W pierwszych trzech edycjach w kongresie udział brało ponad 200 reprezentantów szpitali prywatnych. Ze względu na unikatowy charakter i grupę uczestników dotychczasowe kongresy cieszyły się także dużym zainteresowaniem środowisk opiniotwórczych, naukowych, politycznych, mediów i sponsorów. W tym roku spodziewamy się co najmniej tak dużej frekwencji.

IV Kongres Szpitali Prywatnych odbędzie się 3 czerwca 2014 roku w Hotel Marriott na warszawskim Okęciu. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Kongres organizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych we współpracy z Instytutem Zdrowia i Demokracji. Patronat nad konferencją objęli Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejska Unia Szpitali Prywatnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kongresszpitaliprywatnych.com