Chojnice: nowa placówka Centrum Salus

0
2155


Centrum Medyczne Salus z Chojnic od 2 kwietnia 2013 roku zajmuje nową siedzibę. Placówka mieści się w nowym budynku przy ulicy Leśnej 6a. Centrum rozszerza zakres oferowanych usług o poradnie specjalistyczne. Planuje także wprowadzenie zabiegów chirurgii jednego dnia.

Nowy obiekt ma ponad 1300 m kw.  powierzchni. Oprócz gabinetów lekarskich mieści się w nim także apteka. Dotychczas Centrum mieściło się przy ulicy Kościerskiej 9 w Chojnicach. W starej siedzibie w dalszym ciągu funkcjonują poradnie – gruźlicy i chorób płuc oraz logopedyczna. Działa tam też prywatna poradnia laryngologiczna i alergologiczna.

Do nowej przychodni przeniesione zostały  poradnie – alergologiczna, endokrynologiczna, laryngologiczna oraz neurologiczna, finansowane ze środków NFZ. W nowej siedzibie funkcjonuje też gabinet pielęgniarki środowiskowej. Centrum rozszerza zakres usług o komercyjne konsultacje specjalistyczne w tym zakresach oraz w zakresie neurologii, neurologii dziecięcej, ortopedii, dermatologii. Właściciele placówki oferują możliwość wynajęcia gabinetów lekarzom różnych specjalności, w tym także dentystom.

W planach jest otwarcie poradni podstawowej opieki zdrowotnej a także świadczenie usług w zakresie audioprotetyki (dobór aparatów słuchowych). W placówce będą także wykonywane badania diagnostyczne (pobranie i zbadanie materiału) w laboratorium medycznym Synevo, które jest częścią holdingu Medicover. Dalsze plany przewidują otwarcie w nowej siedzibie centrum chirurgii jednego dnia.

Kontrakt Centrum Salus z pomorskim oddziałem NFZ zawarty na rok 2013 ma wartość 374 231,80 zł. Kontrakt dotyczy usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (alergologia, endokrynologia, neurologia, gruźlica i choroby płuc, otolaryngologia, logopedia). Salus współpracuje z sieciami medycznymi: Lux Med, Medicover, Enel-Med, Polmed, a także z firmami: Uniqa, Medipolis, Medica Polska, Allianz, PZU Pomoc, Ekon. Salus działa od 2000 roku. Prezesem zarządu spółki prowadzącej placówkę jest lekarz Jolanta Grabowska.