CKR realizuje projekt dotyczący termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii

0
795


Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina realizuje od września 2015 roku projekt obejmujący termomodernizację obiektów placówki oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii i tym samym obniżenie kosztów ponoszonych na ten cel.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu zostanie wykonana wymiana okien, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych oraz ekologicznych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii fotowoltaicznej.

Obecnie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji zużywa 4 219 886,9 kWh/rok oraz emituje 1 659,84 MgCO2/rok. Głównym celem projektu jest zmniejszenie tych wartości do 3 524 064,2 kWh/rok oraz ograniczenia emisji do poziomu 1 123,18 MgCO2/rok.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji jest ośrodkiem wyspecjalizowanym w leczeniu schorzeń narządu ruchu oraz w rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi szpital wielospecjalistyczny z oddziałami ortopedii i chirurgii kręgosłupa, oddziałem rehabilitacyjnym oraz oddziałem rehabilitacji neurologicznej, a także przychodnię rehabilitacyjną z poradniami: rehabilitacji medycznej, ortopedyczną, neurologiczną oraz przychodnię krioterapii ogólnoustrojowej.

W ośrodku wykonać można badania MRI, RTG, USG, densytometryczne. Usługi medyczne świadczone są w ramach NFZ oraz komercyjnie. Kontrakt na rok 2014 ma wartość około 44 mln zł i dotyczy głównie rehabilitacji leczniczej, ale także leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponad 900 tys. zł jest przeznaczone na leczenie uzdrowiskowe.

Na terenie ośrodka znajduje się także Kompleks Rekreacji i Odnowy Biologicznej z pływalnią, kortem tenisowym, jaskinią solno-jodową. Skorzystać można także z usług fryzjerskich i kosmetycznych.

CKR posiada pięć filii, cztery przychodnie rehabilitacyjne działają w Warszawie, oprócz najnowszej zlokalizowanej przy ulicy Surowieckiego pozostałe to: Przychodnia Rehabilitacyjna Warszawa Śródmieście, Zakład Rehabilitacyjny Warszawa Praga Południe – Majdańska Team oraz Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna Warszawa Ursynów przy Alei KEN. Jedna z filii działa we Wrocławiu. CKR kieruje Jerzy Karwowski.