CM Aldemed organizatorem akcji profilaktycznych

0
849

Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry jest organizatorem programów profilaktycznych finansowanych przez gminy Zielona Góra oraz Świdnica dotyczących profilaktyki raka szyki macicy.

Realizacja programu „Profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 2001 zamieszkujących na obszarze Zielonej Góry” obejmuje szkolenia dziewczynek i rodziców z zakresu profilaktyki oraz akcję szczepień przeciw HPV
Program zlecony przez gminę Świdnica dotyczy profilaktyki raka wśród dziewcząt rocznika 1999 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica. Program również obejmuje zarówno szkolenie jak i szczepienia.

Aldemed prowadzi dwie placówki w Zielonej Górze. Główna siedziba mieści się przy ulicy Niepodległości. W filii Zastal, przy ulicy Towarowej 20, działa szpital. Aldemed oferuje usługi szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację i diagnostykę, a także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 24 tysiące pacjentów.

Kontrakt placówki z NFZ (bez POZ) ma w roku 2013 wartość 8 486 025,70  zł. Z Narodowego Funduszu Zdrowia finansowane są usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. Od kilku lat Aldemed stara się o kontrakt na leczenie szpitalne.