CM Gamma: współpraca z nowymi partnerami

0
804

Centrum Medyczne Gamma z Warszawy nawiązało współpracę z Centrum Medycznym Medica z Płocka i z pracownią rezonansu magnetycznego Rezo-Medica, również działająca w Płocku, należącymi do Grupy PZU.

W ramach tej współpracy pacjenci CM Medica i Rezo-Medica, mogą być kierowani do Centurm Gamma aby kontynuować leczenie lub rozszerzyć diagnostykę obrazową w zakresie rezonansu magnetycznego. Centrum Gamma dysponuje urządzeniem marki Philips Achieva 1,5T SE. Oferuje też inne badania diagnostyczne.

Centrum Medica należy do Grupy PZU od maja 2014 roku (przed przejęciem działało jako Orlen Medica). Większościowe udziały w spółce Rezo-Medica zostały kupione przez PZU w maju 2015 roku. 

Centrum Medyczne Medica oferuje szeroki zakres świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym z szerokim zapleczem diagnostycznym oraz rehabilitacją leczniczą. Pracownia rezonansu magnetycznego Rezo-Medica wykonuje badania w obszarze całego ciała.

Centrum Medyczne Gamma istnieje od 2013 roku. Realizuje świadczenia medyczne w zakresie ortopedii i traumatologii oraz chirurgii kręgosłupa w pełnym zakresie, czyli obejmującym wszystkie procedury lecznicze w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego – od leczenia ambulatoryjnego, przez wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową, po leczenie operacyjne i rehabilitację. Placówka mieści się przy ulicy Broniewskiego.

W czerwcu 2015 roku fundusz FIZAN BIS2 zarządzany przez TFI PZU stał się właścicielem ponad 60 procent kapitału CM Gamma.

Gamma jest pierwszym szpitalem w portfolio największego polskiego ubezpieczyciela, który zapowiada kolejne przejęcia placówek.