CM Karpacz: poradnia rehabilitacyjna w ramach NFZ

0
308

W Centrum Medycznym Karpacz od 2 października 2017 roku rozpoczęła działalność poradnia rehabilitacyjna, która oferuje świadczenia finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia funkcjonuje trzy razy w tygodniu i oferuje również konsultacje komercyjne.

Poradnia znajduje się w budynku głównym Centrum Medycznego Karpacz przy ulicy Myśliwskiej 13.

Kontrakt placówki z NFZ na rehabilitację leczniczą wynosi 2,8 mln zł. Natomiast cały kontrakt Centrum Medycznego Karpacz zawarty z NFZ na rok 2017 ma wartość 13,4 mln zł. Kontrakt dotyczy także świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego.

Centrum Medyczne Karpacz (dawniej Centrum Pulmonologii i Alergologii) jest jedynym ośrodkiem na Dolnym Śląsku leczącym mukowiscydozę u dzieci i dorosłych. W ciągu ostatnich kilku lat dynamicznie rozwija także inne specjalizacje, takie jak rehabilitacja pulmonologiczna, kardiologiczna i ogólnoustrojowa, okulistyka. Posiada także nowoczesną pracownię diagnostyki endoskopowej.

Centrum prowadzi w Karpaczu osiem oddziałów szpitalnych, przychodnię POZ, poradnie specjalistyczne, zakład rehabilitacji, pracownie diagnostyczne i laboratoryjne. Od 2012 roku Centrum prowadzi Dom Seniora. Centrum świadczy zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W ośrodku prowadzone są staże kierunkowe przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w alergologii i chorobach płuc. Centrum organizuje też sympozja naukowe dotyczące aktualnych kierunków pulmonologii.