CM Karpacz wprowadziło turnusy rehabilitacyjne

0
1094

Centrum Medyczne Karpacz (dawniej Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.) realizując swoją strategię rozwoju, rozszerzyło zakres działalności o turnusy rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii.

Program rehabilitacji przygotowany przez kierownika działu rehabilitacji – dr n. med. Mariannę Białek obejmuje niezwykle istotny w procesie przywracania sprawności manualny drenaż limfatyczny oraz naukę automasażu, kąpiele wirowe, gimnastykę grupową oraz kinesiotaping. W programie pobytu przewidziano także zajęcia Nordic Walking. Terapia prowadzona jest przez zespół fizjoterapeutów Centrum posiadających certyfikaty  odbytych szkoleń z zakresu kompleksowej fizjoterapii po mastektomii .

Przez cały czas pobytu, uczestniczki znajdują się pod opieką personelu medycznego oraz mają możliwość konsultacji z psychologiem.Centrum nastawia się na przyjmowanie niewielkich grup jednorazowo, aby każdej z uczestniczek zapewnić najwyższą jakość terapii i odpowiednią ilość czasu dla maksymalizacji efektów. Zdaniem organizatorów, najlepsze efekty daje pobyt na dwutygodniowym turnusie, ale istnieje także możliwość pobytów tygodniowych.  

Turnusy realizowane są zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i odpłatnie w formie turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PCPR lub z pełną odpłatnością własną. Cena dwutygodniowego pobytu komercyjnego kształtuje się na poziomie 1450 – 1600 zł.

Centrum Medyczne Karpacz posiada 65 lat doświadczenia w zakresie pulmonologii i alergologii, od wielu lat jest jedynym ośrodkiem na Dolnym Śląsku leczącym mukowiscydozę u dzieci i dorosłych. W ciągu ostatnich kilku lat dynamicznie rozwija także inne specjalizacje, takie jak: rehabilitacja pulmonologiczna, kardiologiczna i ogólnoustrojowa, okulistyka. Posiada także nowoczesną pracownię diagnostyki endoskopowej.

Centrum prowadzi oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, zakład rehabilitacji, pracownie diagnostyczne i laboratoryjne oraz trzy przychodnie POZ  – w Karpaczu, w Szklarskiej Porębie i w Jeleniej Górze na osiedlu Orle. W ramach Centrum działa wiele specjalistycznych poradni, zarówno w Karpaczu, jak i w Centrum Medycznym Medicta w Jeleniej Górze. Od września 2012 roku Centrum prowadzi Dom Seniora.

Centrum świadczy zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2013 ma wartość ponad 17 mln zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej. Centrum jest prowadzone przez spółkę prywatnych akcjonariuszy, której zarząd tworzą: Marzena Burnos-Gąszczyk (prezes) i Tadeusz Latoś (wiceprezes).