CM Mavit organizatorem Forum Laryngologicznego

0
1039

W dniach 1-3 marca 2012 roku w Ustroniu odbyła się konferencja naukowa, w ramach II Śląskiego Forum Laryngologicznego pt. „Postępy w audiologii, rynologii i onkologii laryngologicznej”, organizowana przez Centrum Medyczne Mavit i Katedrę Laryngologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Planując konferencję zaproponowano 3 niezależne tematy, w ramach audiologii, rynologii i onkologii laryngologicznej. Gościem honorowym spotkania był profesor Jacek Smurzyński z Departament of Audiology and Speech-Language Pathology, East Tennessee University, Johnson City, USA. Profesor Smurzyński wygłosił wykład wprowadzający w sesji audiologicznej pt. „Najnowsze badania dotyczące fizjologii ślimaka”. Profesor Smurzyński poprowadził też warsztaty na temat emisji otoakustycznych, których treść oparta była o możliwości wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych emisji otoakustycznych. Zostały przedstawione zagraniczne wyniki badań, opublikowane zaledwie kilka dni przed konferencją.

Wykładowcami podczas sesji byli też dr med. Ewa Zamysłowska-Szmytke z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, która przedstawiła temat pt. „Podstawy rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi”, dr hab. med. Krzysztof Morawski z Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego wykład miał tytuł „Nowe metody diagnostyczne narządu słuchu”, dr hab. med. Grażyna Lisowska z Oddziału Klinicznego Laryngologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która mówiła o „Gamma knife w leczeniu nerwiaków nerwu słuchowego” oraz dr hab. med. Alicja Sekula z Kliniki Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która zajęła się tematem „Pacjent po 60 roku życia z niedosłuchem w gabinecie lekarza laryngologa”.

W kolejnym dniu w sesji rynologicznej, swój wykład wygłosiła dr hab. med. Beata Rostkowska-Nadolska z Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu. Wykład nosił tytuł „Patogeneza i farmakoterapia polipów nosa” oraz prof. dr hab. med. Antoni Krzeski z Kliniki Otolaryngologii Wydziału Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego temat wykładu brzmiał „Rynologiczne aspekty astmy aspirynowej”. Wykładowcy przedstawili aktualne poglądy na temat patogenezy polipów nosa, również w oparciu o swój dorobek naukowy, aktualne możliwości farmakoterapii oraz rysujące się perspektywy w niedalekiej przyszłości.

W sesji onkologicznej wykład przedstawił prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na temat „Chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi” oraz prof. dr hab. med. Maciej Modrzejewski z Instytutu Onkologii w Krakowie, którego wystąpienie miało tytuł „Guzy naczyniowe głowy i szyi”. Wykładowcy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie możliwości rekonstrukcyjnych po rozległych operacjach głowy i szyi oraz zasadami postępowania z guzami naczyniowymi, co nie bez powodu uznane jest za wyższy poziom wtajemniczenia.

W drugim dniu Forum dołączyła również poseł Beata Małecka-Libera, która podsumowała usłyszane informacje: „Z zainteresowaniem podejmuję temat wprowadzenia grupy nowotworów głowy i szyi do Narodowego Programu Zdrowotnego. Jestem za tym, aby procedury JGP z tym związane wprowadzić do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby również były wyceniane – szczególnie chirurgiczne, innowacyjne metody leczenia nowotworów głowy i szyi z rekonstrukcją. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia poświęconej sprawozdaniu z wykonania realizacji Narodowego Programu Nowotworowego, podejmę dyskusję o wystąpienie środków na leczenie nowotworów głowy i szyi, jak proponował w swej prezentacji prof. Golusiński. Występowanie raka głowy i szyi ma tendencję wzrostową, jednak w przeciwieństwie do profilaktyki raka szyjki macicy, o tym niestety się nie mówi – stwierdziła pani poseł.

Na zakończenie obrad odbyło się spotkanie uczestników konferencji z przedstawicielami Oddziału Śląskiego NFZ dyrektora dr n. med. Zygmunta Klosa oraz naczelnika Aleksandra Brzęska. Konferencja odbywała się pod patronatem Oddziału Śląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Złotym Sponsorem konferencji była firma Medicus AIM Sp. z o.o., zaś Brązowymi Sponsorami: 3M Poland Sp. z o.o. oraz Ronest.