CM Mavit organizatorem kolejnej konferencji naukowej

0
958

Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o. było organizatorem konferencji naukowej „Chirurgia szczękowo -twarzowa jako gałąź medycyny poszerzająca możliwości leczenia stomatologicznego”. W spotkaniu wzięło u dział blisko 170 lekarzy stomatologów i ortodontów z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

Tematyka spotkania dotyczyła współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin stomatologii w obszarze interdyscyplinarnych problemów diagnostycznych i leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii szczękowo – twarzowej, ortodoncji i stomatologii ogólnej.

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz z Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Badania w stomatologii – po co je wykonujemy i jak interpretujemy?” przedstawił kanon nowoczesnego, holistycznego postępowania diagnostycznego w stomatologii. Przypomniał zasady podstawowego badania stomatologicznego, omówił też wyrafinowane testy diagnostyczne, stosowane w specjalistycznych ośrodkach chirurgii szczękowo – twarzowej.
Dr n. med. Artur Wituła, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej ze Szpitala Specjalistycznego CM Mavit w Katowicach omówił problematykę zarządzania kością i tkankami miękkimi w strefie estetycznej w leczeniu implantologicznym. Przypomniał,
że nowoczesna implantologia stawia przed lekarzami nie tylko wymagania dotyczące odtworzenia funkcji narządu żucia, ale również coraz większą wagę przywiązuje do przywrócenia pełnej estetyki dolnego piętra twarzy. Następnie prelekcje wygłosili zaproszeni specjaliści ortodoncji – lek. stom. Stanisław Musiał i dr n. med. Zbigniew Paluch, którzy poruszyli problemy współpracy chirurgiczno – ortodontycznej w zakresie postępowania z zębami zatrzymanymi oraz ortodontycznej diagnostyki wad szkieletowych i wskazań do chirurgicznych zabiegów ortognatycznych.

Dr hab. n. med. Piotr Malara w swoim wykładzie omówił wykorzystanie przeszczepów kości autogennej w leczeniu chirurgicznym dużych torbieli zębopochodnych żuchwy. Lek. med., lek. dent. Marcin Mrówka wprowadził uczestników w skomplikowaną tematykę współczesnych technik operacyjnych w chirurgii ortognatycznej.

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o. w ramach I Śląskiego Forum Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. Sponsorem była firma Alpha Bio Tec Simplantology, a Patronat Medialny nad wydarzeniem objęło Wydawnictwo Termedia. Kierownictwo naukowe nad wydarzeniem objął dr hab. n. med. Piotr Malara ze Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit w Katowicach.

Centrum Medyczne Mavit prowadzi w Warszawie szpital i ośrodek okulistyczny, natomiast w Katowicach od marca 2010 roku także Szpital Specjalistyczny. W placówce świadczone są usługi diagnostyczne oraz operacyjne z zakresu laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.  Od roku 2012 działa tutaj także okulistyka.