CM Mavit: otwarcie nowej części szpitala w Katowicach

0
820

20 kwietnia 2012 w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit. Placówka mieści się przy ulicy Szopienickiej. Dobudowana część szpitala została przeznaczona na działalność okulistyczną.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego Mavit w Katowicach został otwarty w marcu 2010 roku. Od chwili otwarcia w placówce wykonywane były usługi diagnostyczne i operacyjne z zakresu laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Po rozszerzeniu zakresu usług o okulistkę oddziały szpitalne składają się z 40 łóżek, w tym 18 łóżek przeznaczonych dla dzieci.

Od chwili rozpoczęcie działalności szpital przyjął już ponad 18 300 pacjentów z Polski i zagranicy. Udzielonych zostało prawie 5 200 konsultacji laryngologicznych, ponad 1 400 konsultacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, ponad 1 150 konsultacji audiologicznych i foniatrycznych oraz przeprowadzonych zostało blisko 2 800 badań audiologicznych. Pacjentom udzielono prawie 7 735 porad i konsultacji w ramach izby przyjęć, a hospitalizowanych zostało prawie 3 600 pacjentów. Od maja 2011 roku trwały prace nad rozbudową szpitala. W jej wyniku część placówki została przeznaczona na działalność okulistyczną. Powstały dwie nowe sale operacyjne, poradnia oraz oddziały. Obecnie przeprowadzana jest tutaj nowoczesna diagnostyka oraz zabiegi i operacje z zakresu okulistyki dzieci i dorosłych.

Centrum Medyczne Mavit rozpoczęło działalność 1 września 2000 roku jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, otwierając w dzielnicy Warszawa – Bielany szpital okulistyczny. W 2003 roku rozpoczęło się świadczenie usług okulistycznych w nowo powstałym ośrodku diagnostycznym na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Migdałowej. W grudniu 2008 roku Centrum Medyczne Mavit zakupiło szpital laryngologiczny w Katowicach.

Centrum Medyczne Mavit oferuje usługi komercyjne oraz finansowane przez NFZ. Większościowy udział w spółce Centrum Medyczne Mavit posiadają fundusze z grupy Resource Partners.