CM Mavit: usługi okulistyczne w Katowicach

0
1132

Centrum Medyczne Mavit rozpoczęło świadczenie usług okulistycznych w szpitalu w Katowicach. W placówce otwarto poradnię i oddział okulistyczny. Kontrakt szpitala ze Śląskim Oddziałem NFZ w roku 2012 ma wartość 14 762 020,40 zł. Środki są przeznaczone na usługi w zakresie okulistyki oraz laryngologii.

14 342 492 zł jest przeznaczone na leczenie szpitalne, 419 528,40 zł – na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. W ramach AOS finansowane są usługi w zakresie laryngologii dzieci i dorosłych, audiologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, w ramach leczenia szpitalnego – zabiegi laryngologiczne, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz okulistyczne.

W zakresie okulistyki wykonywane są między innymi operacje zaćmy, operacje zaćmy z jaskrą, operacje jaskry, chirurgia witreoretinalna (witrektomia), operacje zeza, leczenie zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD), laseroterapia w cukrzycy i w jaskrze, okulistyka dziecięca oraz badania diagnostyczne.

Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego Mavit w Katowicach został otwarty w marcu 2010 roku. Od chwili otwarcia w placówce wykonywane były usługi diagnostyczne oraz operacyjne z zakresu laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Po rozszerzeniu zakresu usług o okulistkę oddziały szpitalne składają się z 40 łóżek, w tym 18 łóżek przeznaczonych dla dzieci.

Centrum Medyczne Mavit prowadzi też w Warszawie szpital okulistyczny na Bielanach oraz okulistyczny ośrodek diagnostyczny na Ursynowie. Oferuje usługi komercyjne oraz finansowane przez NFZ. Kontrakt placówki z Mazowieckim Oddziałem Funduszu na rok 2012 ma wartość 10 481 592,50 zł. Środki są przeznaczone na finansowanie leczenia szpitalnego w zakresie okulistyki (9 419 540 zł) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (1 062 052,50 zł), również w zakresie okulistyki. Większościowy udział w spółce Centrum Medyczne Mavit posiadają fundusze z grupy Resource Partners.