CM Mavit: współpraca z lekarzami z poradni okulistycznych

0
898


Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego Mavit z Katowic nawiązał ścisły kontakt z lekarzami poradni okulistycznych na terenie Śląska. W ramach tej współpracy cyklicznie organizowane są w Szpitalu spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Dzięki takim spotkaniom Szpital Centrum Medycznego Mavit chce być bliżej lekarzy poradni okulistycznych i ich problemów i chce pomagać w prowadzeniu trudnych pacjentów.

Szpital Specjalistyczny CM Mavit w Katowicach działa od 2010 roku, a od roku 2011 posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na okulistykę dorosłych i okulistykę dziecięcą. Podpisanie umowy z Funduszem poprzedzone było rozbudową placówki o powierzchnię ponad 1700 mkw. Wartość inwestycji, która polegała głównie na utworzeniu przychodni oraz oddziałów okulistycznych dla dorosłych i dzieci wraz z zakupem specjalistycznego diagnostycznego i operacyjnego wyposażenia okulistycznego, wyniosła ponad 16 mln zł. Łączna wartość dotychczasowych inwestycji Mavit w Katowicach przekroczyła już 30 mln zł.

Zakres świadczeń wykonywanych w Szpitalu w ramach kontraktu z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nie zmienił się w stosunku do lat poprzednich i obejmuje świadczenia w zakresie otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Konkurs na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną został zorganizowany przez NFZ w grudniu 2010 roku i dotyczył okresu 2011-2014. Wówczas Szpital nie mógł się ubiegać o kontrakt na świadczenia okulistyczne, gdyż nie dysponował jeszcze wystarczającą infrastrukturą. Dlatego obecnie placówka nie może świadczyć usług diagnostycznych w poradni leczenia jaskry oraz w innych poradniach okulistycznych w ramach kontraktu z NFZ (co nie oznacza, że nie jest do tego przygotowana).

Jednak w ramach obowiązującej umowy z Funduszem, Szpital prowadzi leczenie operacyjne m.in. pacjentów z jaskrą, przeprowadzając niezbędne badania przedoperacyjne, specjalistyczne zabiegi oraz badania kontrolne. Dla pacjentów posiadających niezbędne skierowania na operację, ten proces leczenia, zgodnie z warunkami realizacji umowy z NFZ, prowadzony jest bezpłatnie. Dotyczy to nie tylko operacji jaskry, ale także innych operacji okulistycznych (w tym operacji usunięcia zaćmy i operacji zeza). Mimo braku kontraktu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie okulistyki, ale zgodnie z warunkami realizacji umowy z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, dla osób posiadających właściwe skierowanie, wszelkie niezbędna badania kwalifikacyjne przeprowadzane są bez dodatkowych opłat.

Szpital posiada doświadczoną kadrę (prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz oraz kilka osób ze stopniami naukowymi) oraz ponadstandardową, nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz operacyjną, porównywalną z najlepszymi placówkami okulistycznymi na Śląsku.