CM Ostrobramska: 8 mln zł nadwykonań

0
1035

Centrum Medyczne Ostrobramska z Warszawy pod koniec listopada 2011 roku wykazało nadwykonania o wartości około 8 mln zł. Dotyczą one przede wszystkim zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej.

Od początku grudnia zabiegi planowe są umawiane w tej placówce na styczeń 2012. Cały tegoroczny kontrakt Centrum z Narodowym Funduszem Zdrowia ma wartość 51 582 781,09 zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne (ponad 38 mln zł), na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą oraz programy profilaktyczne. Poza tym Centrum oferuje także finansowane przez NFZ usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Głównym polem działalności placówki jest szeroko pojęta onkologia, która obejmuje szybką diagnostykę, leczenie operacyjne na oddziałach chirurgii i ginekologii onkologicznej oraz chemioterapię i inne metody leczenia na oddziale onkologii, w trybie szpitalnym i jednodniowym. Pod względem liczby wykonywanych chemioterapii Centrum Ostrobramska znajduje się na drugim miejscu w Polsce, po warszawskim Centrum Onkologii. Miesięcznie wykonywanych jest tutaj 800-1000 takich procedur. Wykonywanych jest także bardzo dużo operacji w zakresie chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Istnieje także możliwość wykonania w Centrum zabiegu mastektomii połączonego z rekonstrukcją piersi, który jest refundowany przez NFZ.
Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ginekologii Onkologicznej oferuje pełen zakres operacyjnego leczenia nowotworów. Na oddziale Chirurgii Onkologicznej operowani są między innymi chorzy z nowotworami piersi , górnego i dolnego przewodu pokarmowego, tarczycy, nadnerczy i nowotworami głowy i szyi. Nad bezpieczeństwem chorych czuwa zespół doświadczonych anestezjologów dysponujących w pełni wyposażonych sześciołóżkowym Oddziałem Intensywnej Terapii.

Centrum oferuje także usługi w zakresie kardiologii (procedury hemodynamiczne, w tym angioplastykę naczyń wieńcowych z wykorzystaniem stentów oraz elektrofizjologię, czyli wszczepianie sztucznych rozruszników serca i leczenie zaburzeń rytmu metodą ablacji). Zabezpieczenie powyższych zabiegów stanowi sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Ponadto w ramach Oddziału Kardiologicznego prowadzona jest diagnostyka nieinwazyjna i leczenia nadciśnienia tętniczego, wad zastawkowych, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca raz niewydolności serca.

Placówka posiada 70 łóżek szpitalnych. Działa przy ulicy Generala Fieldorfa 40. Właścicielem spółki jest Maciej Sadowski. Dyrektorem placówki jest Jarosław Podleśny.