CM Sanitas: nowe usługi specjalistyczne

0
868


Centrum Medyczne Sanitas z Lublina od października 2012 rozszerza zakres oferowanych usług specjalistycznych. W placówce rozpocznie przyjmowanie lekarz o specjalności psychodietetyk.

Koszt wizyty wyniesie 80 zł. Psychodietetyk specjalizuje się w pomocy psychologicznej z zakresu zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość), bigoreksji oraz zaburzeń obrazu ciała i obrazu siebie.

Centrum Medyczne Sanitas prowadzi w Lublinie placówkę przy ulicy Hempla 5 (w budynku Bigmar). Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne, rehabilitację oraz medycynę pracy. W placówce wykonywane są także zabiegi w zakresie chirurgii jednego dnia. Są to zabiegi w zakresie laryngologii dzieci, urologii (m.in. kruszenie kamieni układu moczowego przy wykorzystaniu ultradźwięków czyli metoda ESWL), urografii, cytoskopii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, proktologii, chirurgii naczyniowej, ginekologii, chirurgii dziecięcej, dermatologii, okulistyki i ortopedii.

Kilka miesięcy temu Sanitas otworzył filię w Świdniku, która  oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i konsultacje specjalistyczne.

Większość usług Centrum Sanitas świadczonych jest w ramach kontraktu z NFZ. Wartość kontraktu w roku 2012 wynosi 9 099 669,90 zł. Na leczenie szpitalne przeznaczone jest 4 261 272 zł. Poza tym ze środków publicznych finansowana jest ambulatoryjne opieka specjalistyczna w kwocie 2 956 061,30 zł, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz profilaktyczne programy zdrowotne.