CM Sanitas: nowe usługi specjalistyczne

0
901

Centrum Medyczne Sanitas z Lublina rozszerzyło zakres usług o konsultacje w zakresie hipertensjologii (profilaktyka i leczenie nadciśnienia tętniczego). Konsultacje są wyłącznie komercyjne. Cena wizyty wynosi 120 zł.

Lekarz udzielający konsultacji w zakresie hipertensjologii wykonuje także badania USG dopplerowskie. Cena badań wynosi od 90 do 130 zł.

Centrum Medyczne Sanitas oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne oraz zabiegi w zakresie chirurgii jednego dnia. Są to zabiegi w zakresie laryngologii dzieci, urologii (m.in. kruszenie kamieni układu moczowego przy wykorzystaniu ultradźwięków czyli metoda ESWL), urografii, cytoskopii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, proktologii, chirurgii naczyniowej, ginekologii, chirurgii dziecięcej, dermatologii, okulistyki i ortopedii. Na początku roku 2011 Sanitas oddało do użytku drugi w placówce i najnowocześniejszy w Lublinie nowy blok operacyjny. Inwestycja była częścią projektu o wartości 7 mln zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniosło ok. 2 mln zł.

Większość usług Centrum świadczonych jest w ramach kontraktu z NFZ. Tegoroczna wartość kontraktu wynosi 9 099 669,90 zł. Na leczenie szpitalne przeznaczone jest 4 261 272 zł. Poza tym ze środków publicznych finansowana jest ambulatoryjne opieka specjalistyczna w kwocie 2 956 061,30 zł, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz profilaktyczne programy zdrowotne. Tegoroczny kontrakt Centrum Sanitas jest większy od ubiegłorocznego, kiedy to wynosił 8 366 185,90 zł. Podane kwoty nie obejmują usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.