COIG: kolejna próba prywatyzacji spółki

0
920

Ministerstwo Skarbu Państwo podjęło kolejną próbę prywatyzacji spółki Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach. Na zaproszenie do negocjacji odpowiedziało czterech oferentów. COIG świadczy usługi w zakresie rozwiązań informatycznych.

W odpowiedzi na publicznie ogłoszone w dniu 22 lipca 2011 roku zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 459 000 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiących 85 procent kapitału zakładowego spółki do dnia 7 grudnia 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa zostały złożone 4 oferty wiążące. Złożyły je: Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie., Spółka Pracowników COIG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz „Węglokoks” S.A. z siedzibą w Katowicach.

To już kolejne ogłoszenie w sprawie prywatyzacji spółki. W roku 2009 zainteresowanych udziałami siedem spółek: Asseco Poland S.A., Węglokoks S.A., Web Inn S.A., Ericpol Telecom Sp. z o.o., .Infovide-Matrix S.A, .B 3 System S.A. oraz Optimus S.A. Ministerstwo podjęło jednak wówczas decyzję o niedopuszczeniu do negocjacji żadnego z potencjalnych inwestorów oraz o zakończeniu procesu prywatyzacji spółki. W roku 2010 do negocjacji dopuszczono trzy firmy: Asseco Poland S.A., B3 System S.A. oraz Web Inn S.A. Jednak również wówczas nie wybrano żadnego oferenta.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. jest świadczenie usług outsourcingowych w zakresie rozwiązań informatycznych, tworzenie programów komputerowych, ich sprzedaż i serwisowanie. Największym odbiorcą sektorowym wyrobów spółki jest przemysł wydobywczy węgla kamiennego. Spółka dostarcza także swoje produkty dla administracji publicznej oraz ochrony zdrowia. Są to: Komputerowy System Obsługi Przychodni (KSOP), oraz pakiet programów „InfoMedica” autorstwa firmy ABG S.A. obejmujący swym działaniem część medyczną i administracyjną. Klientami firmy jest kilkadziesiąt szpitali i mniejszych placówek medycznych. Obsługa placówek służby zdrowia oparta jest o oprogramowanie własne.