Comarch Healthcare: program telemedyczny dla seniorów

0
1149

Comarch Healthcare uruchamia program telemedyczny dla seniorów, w ramach którego osoby powyżej 65. roku życia będą miały okazję zapoznać się z rozwiązanymi firmy w obszarze Zdalnej Opieki Medycznej. Program rusza w sierpniu 2016.

Jako pierwsze testowane będzie rozwiązanie NoMED-AF, pozwalające na wczesne wykrywanie niemego migotania przedsionków (Atrial Fibrilation, AF), jednego z najczęstszych rodzajów zaburzeń rytmu serca, na które w szczególności narażone są osoby starsze.

Comarch realizuje program przy współpracy z samorządem Krakowa. Jak zaznacza dr Anna Okońska-Walkowicz, doradca prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej, pomysł zaproszenie osób 65+ do spotkania z nową technologią zrodził się w związku z postępującymi zmianami demograficznymi oraz potrzebą zagospodarowania potencjału edukacyjnego, jaki tkwi w osobach wykształconych przed laty.

Comarch Healthcare uruchomił ofertę Zdalnej Opieki Senioralnej, wspierającą postępowanie z pacjentami starszymi przebywającymi w naturalnym środowisku domowym, jak i w rożnych zinstytucjonalizowanych placówkach (domy opieki, centra aktywizacji dziennej osób starszych, ośrodki pomocy społecznej).

W skład spółki Comarch Healthcare wchodzi Centrum Medyczne iMed24, jego częścią jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, w którym gromadzi się, przechowuje, przetwarza oraz analizuje dane z urządzeń pomiarowych, pozwalających na zdalny monitoring pacjentów. iMed24 jest jednym z pierwszych ośrodków na terenie Małopolski, który podpisał kontrakt z NFZ na usługi z zakresu zdalnych konsultacji medycznych jesienią 2015.

Placówka oferuje także screening medyczny, czyli badania telemedyczne w miejscu pracy. Mogą to być profilaktyczne badania kardiologiczne, dietetyczne, dermatologiczne lub osteoporotyczne.