Compensa stawia na rozwój ubezpieczeń zdrowotnych

0
1052

Compensa do 2020 roku chce osiągnąć 10 procent udziału w rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych jest jednym z celów strategicznych firmy na najbliższe lata.

W ciągu ostatnich 5 lat wartość rynku ubezpieczeń zdrowotnych zwiększyła się o 73 procent. W tym czasie Compensa Majątek podwoiła swój portfel. W 2017 roku spółka koncentruje się na rozbudowie oferty produktowej i dopasowaniu jej do oczekiwań klientów, równolegle firma także pracuje nad poszerzeniem sieci partnerskich placówek medycznych.

Spółka planuje również wykorzystać potencjał do sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych, które są doskonałym uzupełnieniem oferty ubezpieczenia życiowego czy majątkowego w firmie.

– W 2016 roku na prywatne konsultacje lekarskie Polacy wydali 19 mld zł. Dla porównania rynek najbardziej powszechnych w naszym kraju ubezpieczeń komunikacyjnych to 17 mld zł. Liczby te potwierdzają ogromny potencjał do rozwoju dla ubezpieczycieli w tym segmencie – komentuje Artur Borowiński, prezes Compensy.

W 2017 roku miała również miejsce I Akademia Ubezpieczeń Zdrowotnych Agentów oraz współpracowników Compensy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sprzedażowe w 2016 roku i wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w rozwój ubezpieczeń zdrowotnych.

– Chcemy aby nasza Akademia stała się tradycją i była corocznym spotkaniem ekspertów zdrowotnych, podczas którego będzie miejsce na wiele ciekawych dyskusji i wymianę doświadczeń, a także wspólną zabawę i nagrodzenie najlepszych. I edycję wydarzenia uświetnił profesjonalny kurs I pomocy dla wszystkich uczestników oraz motywacyjne wystąpienie uznanego trenera sprzedaży – komentuje Dorota Bartkowska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Compensie.

W lipcu 2017 roku rozpoczęła się kolejna runda kwalifikacji do udziału w II Akademii Ubezpieczeń Zdrowotnych, która odbędzie się w maju 2018 roku.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group działają od wielu lat na polskim rynku, systematycznie rozwijając swoją ofertę. Oferują ubezpieczenia na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne, mieszkaniowe, wyjazdowe, ubezpieczenia dla rolników oraz zdrowotne.

Towarzystwa są częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo – Wschodniej.