Continuum Care: kampania społeczna "Pomocna dłoń"

0
828

Spółka Continuum Care, oferująca usługi opieki nad osobami starszymi, prowadzi kampanię społeczną, skierowaną do rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych. W ramach akcji dystrybuowany jest bezpłatny poradnik opieki domowej. W pierwszej edycji akcji rozpowszechniono tysiąc egzemplarzy poradnika, w drugiej edycji przygotowano ich 10 tysięcy.

Kampania informacyjna „Pomocna dłoń” w ramach której dystrybuowany jest poradnik, powstała w odpowiedzi na potrzebę uzyskania specjalistycznej wiedzy na temat jak pomóc osobie chorej, wymagającej długoterminowej opieki, po opuszczeniu szpitala. Opracowanie to, gromadzi i porządkuje niezbędną wiedzę z zakresu: opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz refundacji. Powstał przy współpracy z gronem lekarzy specjalistów. W pierwszej edycji, od kwietnia do września 2011, dystrybuowany był na terenie ośmiu warszawskich szpitali: Szpitala Bielańskiego, Szpitala Grochowskiego, Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Wolskiego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Szpitala Klinicznego Banacha, Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Instytutu Onkologii.

Poradnik spotkał się z dużym zainteresowaniem, do potwierdziła ankieta, które 250 sztuk rozesłano do personelu pielęgniarskiego. Od 24 października 2011 dystrybuowane jest drugie, uzupełnione wydanie poradnika, które dociera do szpitali a także do innych placówek oferujących opiekę długoterminową, takich jak Warszawskie Hospicjum Społeczne, Centrum Medyczne Onkologii i Hipertermii, Hospicjum Domowej Zgromadzenia Księży Marianów, Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża.

Kampania społeczna „Pomocna dłoń” realizowana jest pod honorowym patronatem Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz. Koszty realizacji kampanii zostały podzielone pomiędzy partnerów akcji: firmy Convatec, P. Hartmann, Nutricia, FH Dom.

Spółka Continuum Care została założona w październiku 2009 r. w Warszawie przez Agnieszkę Szparę i Tomasza Barskiego, którzy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu prywatną opieką medyczną w Polsce. Agnieszka Szpara przez poprzednie 10 lat pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Medicover. Obecnie spółka świadczy usługi w obszarze administracyjnym miasta Warszawy oraz ? po indywidualnym uzgodnieniu ? w okolicach Warszawy.