Continuum Care rozwija działalność

0
947

Coraz więcej pacjentów jest zainteresowanych korzystaniem z usług Centrum Geriatrii i Leczenia Chorób Przewlekłych oraz Domu Pobytu Dziennego. Placówka została otwarta w Warszawie w marcu 2012 roku.

Z usług Domu Pobytu Dziennego korzystają głównie osoby starsze, niesamodzielne, z zespołem otępiennym, demencją, chorobą Alzheimera, posiadające różnorodne schorzenia, które przebywają w placówce przez kilka – kilkanaście-godzin dziennie. Pacjenci korzystają z indywidualnie dobranego czasu pobytu oraz z ilości dni pobytu.

Podczas pobytu w ośrodku pacjenci mają zapewnioną pełną opiekę i wyżywienie, a także specjalistyczną rehabilitację i terapię zajęciową. Na miejscu jest lekarz geriatra, który pełni stały nadzór nad pacjentami. Pacjenci mogą także w czasie pobytu w placówce skorzystać z lekarskich konsultacji specjalistycznych i z indywidualnej rehabilitacji, za dodatkową opłatą.

W placówce otwierane są także nowe poradnie specjalistyczne, obecnie działa ich już 25. Wśród nich są takie, które oferują bardzo wyspecjalizowane usługi, na przykład przeznaczone są dla pacjentów ze stopą cukrzycową.

Usługi placówki są wyłącznie komercyjne, jednak Continuum Care stara się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi poradni geriatrycznej. 

Placówka mieści się w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.  Spółka Continuum Care została założona w październiku 2009 roku. W październiku 2011 roku udziałowcem spółki  został fundusz MCI.BioVentures, który zainwestował w tym celu 2,5 mln zł.