CSIOZ: konsultacje w sprawie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

0
904


Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło do konsultacji materiał w postaci zbioru reguł będących istotnym wkładem w proces interoperacyjności oraz zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Udostępniony dokument  jest zbiorem reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla elektronicznych dokumentów medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych. Reguły określają między innymi definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie.

Reguły zostały opracowane dla dokumentów, które będą przetwarzane na Platformie P1, tzn. e-Recepta, e-Skierowanie i e-Zlecenie. Celem opracowania reguł było zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie na Platformie P1 zgodnie z założeniami przyjętymi na aktualnym etapie projektu oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami.

Udostępniony materiał stanowi wkład do dalszych prac standaryzacyjnych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, umożliwiających zapewnienie interoperacyjności na odpowiednim poziomie. W najbliższym czasie zostaną zorganizowane warsztaty uzgodnieniowe w zakresie udostępnionego materiału roboczego.

W celu uzyskania materiału wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: p1_info@csioz.gov.pl, podając w tytule maila treść: „Udostępnienie Reguł Tworzenia EDM”.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. na adres e-mail:
p1_info@csioz.gov.pl

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=032229