CSIOZ tworzy Portal – Platforma Publikacyjna

0
1127


W Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące Portalu – Platforma Publikacyjna. Celem spotkania była prezentacja produktu oraz dyskusja na temat zaproponowanego rozwiązania.

Portal z założenia ma dostarczać szerokiej grupie odbiorców, w tym przede wszystkim pacjentom, pożądanych i godnych zaufania informacji dotyczących ochrony zdrowia i zagadnień z nią związanych. Portal składać się będzie z różnych komponentów, między innymi z części informacyjnej promującej zdrowie, zawierającej treści opracowane i autoryzowane przez Ministerstwo Zdrowia, oraz z wyszukiwarki informacji o lekarzach, placówkach medycznych, aptekach itp.

– Uwagi ogólne dotyczące portalu dotyczyły głównie jego konstrukcji i designu, a w mniejszym stopniu treści prezentowanych informacji, ponieważ na obecnym etapie prac nie są jeszcze publikowane docelowe, a raczej „testowe” artykuły i opracowania. – mówi Wojciech Lorens, kierownik ds. Rozwoju Systemów Medycznych w Medicover sp. z o.o., który brał udział w spotkaniu jako reprezentant Pracodawców Medycyny Prywatnej. –  Wśród komentarzy pojawiła się między innymi propozycja, by zastosowane na stronie symbole i grafika mocniej kojarzyły się ze zdrowiem i zdrowym stylem życia, a mniej koncentrowały się na służbie zdrowia i leczeniu.

W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące wyszukiwarki informacji. W obecnej fazie tworzenia portalu zastosowane zostało rozwiązanie podobne do wyszukiwarki, która funkcjonuje na stronie CSIOZ-u,  opartej na danych zawartych w rejestrach medycznych. Aby z niej skutecznie korzystać, trzeba wypełniać niejednokrotnie rozbudowane formularze, zawierające szereg kryteriów. Część z nich może nie być dostatecznie czytelna i łatwo zrozumiała dla pacjenta, który szuka lekarza, przychodni czy szpitala, używana jest tam bowiem w dużym stopniu terminologia stricte administracyjna.

– Pacjentowi oferowane powinny być docelowo stosunkowo proste mechanizmy i kryteria wyszukiwania, oparte na terminologii „przyjaznej” dla pacjenta, eksponujące najistotniejsze dla niego informacje (na przykład  – specjalizacja lekarska, lokalizacja placówki, fakt posiadania kontraktu z NFZ  itp.) – mówi Wojciech Lorens. – I takie między innymi uwagi przekazaliśmy do rozważenia twórcom portalu i przedstawicielom CSIOZ-u.

Spotkanie miało charakter warsztatów dotyczących prezentacji i wysłuchania uwag na temat zaprezentowanego produktu. Prezentowany portal jest obecnie w fazie prototypu, którego udostępnienie poprzedzone będzie dopracowaniem rozwiązania i testami akceptacyjnymi.. W spotkaniu brali udział przedstawiciele różnych organizacji skupiających lekarzy, pracodawców ochrony zdrowia i pacjentów. Prace nad platformą będą kontynuowane i zgodnie postępem prac będą odbywały się kolejne spotkania i konsultacje w tej sprawie.