CVM Carint: inwestycja w Ostrowcu Świętokrzyskim

0
1091


Spółka GVM Carint rozpoczyna inwestycję związaną z budową nowej siedziby Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koszt inwestycji jest szacowany na około 10 mln zł. Centrum będzie się mieścić w obiekcie o powierzchni około 2 tysiące metrów kw.

18 grudnia 2013 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego dla nowego obiektu. Pierwszy etap inwestycji ma zostać zamknięty w ciągu kilkunastu miesięcy.

Centrum działa na terenie Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rocznie ratuje około1.200 osób z chorobami serca. Zgodnie z założeniami współpracy z powiatem ostrowieckim, Carint planuje rozszerzyć zakres usług medycznych wykonywanych dla mieszkańców tego regionu  o  zabiegi interwencyjne w obrębie tętnic szyjnych, tętnic kończyn dolnych i górnych, a także interwencje w zakresie tętnic mózgowych u chorych z udarem mózgu, jak również wykonywanie małoinwazyjnych  interwencji pozwalających na leczenie zaburzeń rytmu serca oraz  niewydolności serca z użyciem najnowszych technologii. O wprowadzenie takich procedur w Ostrowcu Świętokrzyskim zabiegał starosta powiatu ostrowieckiego Zdzisław Kałamaga. Zdaniem starosty może to znacząco poprawić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu.

Aby inwestycja miała ekonomiczne uzasadnienie niezbędne jest stworzenie stabilnych warunków do rozwoju kardiologii  w Ostrowcu Świętokrzyskim, między innymi poprzez   połączenie szpitalnego oddziału kardiologii i oddziału kardiologii Carint oraz umożliwienie bezpośredniego kontraktowania z NFZ.

Spółka G.V.M. Carint powstała w październiku 2007 roku, łącząc ze sobą doświadczenia międzynarodowej firmy Gruppo Villa Maria z polską spółką medyczną Carint. Celem utworzenia spółki było otwieranie placówek zajmujących się leczeniem inwazyjnym chorób układu sercowo-naczyniowego.

Pierwszą inwestycją było utworzenie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. W styczniu 2009 roku miało miejsce otwarcie drugiego Ośrodka – Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych NZOZ w Sanoku, natomiast w maju 2009 roku został uruchomiony trzeci Ośrodek – Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Oświęcimiu.

Celem powstałych Ośrodków jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania pacjentów z terenu województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego na zabiegi ratujące życie. W ramach 24-godzinnego świadczenia medycznego wykonywane są zabiegi koronarografii i koronaroplastyki w trybie pilnym u chorych ze świeżym zawałem serca.