CZ Medycyna rozszerza zakres usług

0
855


Centrum Zdrowia Medycyna z Białegostoku rozszerzyło zakres oferowanych usług ambulatoryjnych o konsultacje specjalisty w zakresie badania osób pokrzywdzonych, określania mechanizmu i kwalifikacji prawno – karnej doznanych uszkodzeń ciała (opiniowanie sądowo – lekarskie).

Koszt wizyty obdukcyjnej z wydaniem orzeczenia wynosi 120 zł.  Obdukcja wykonywana jest przez lekarza specjalizującego się w medycynie sądowej i stanowić może dla wymiaru sprawiedliwości (policji, prokuratury bądź sądu), jeden z głównych dowodów w prowadzonym dochodzeniu.

Centrum Zdrowia Medycyna działa od 2006 roku. Powstała na podstawie umowy franczyzowej zawartej z Centrum Medycznym Damiana z Warszawy. Początkowo oferowała głównie usługi ambulatoryjne. Później  rozszerzyła ich zakres o leczenia szpitalne. W 2007 roku otwarto oddział chirurgii jednego dnia, specjalizujący się w chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej. Od listopada 2010 roku, po wygaśnięciu umowy z Centrum Damiana, placówka rozpoczęła działalność pod własną marką.

Obecnie Centrum prowadzi działalność w trzech placówkach: przy ulicy  Komisji Edukacji Narodowej 50 i 52 oraz w przy ulicy Mickiewicza 39. Świadczy pełen zakres usług ambulatoryjnych i diagnostycznych wraz z wizytami domowymi oraz wykonuje zabiegi chirurgiczne. Centrum posiada także zaplecze laboratoryjno – diagnostyczne, które w części zostało również sfinansowane przy pomocy Funduszy Europejskich. Usługi placówki są komercyjne. Na przełomie października i listopada 2012 roku w przychodni przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 50 zostanie uruchomiona poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.