CZ Tuchów: nowe zabiegi refundowane przez NFZ

0
1090

Od 1 października 2017 roku Centrum Zdrowia Tuchów będzie oferowało świadczenia w zakresie fizjoterapii domowej dla mieszkańców Tarnowa. Są to nowe świadczenia na rynku medycznym, refundowane przez NFZ. Centrum będzie je oferowało jako jedyny podmiot w Tarnowie.

Kontrakt na usługi Centrum Zdrowia posiada od 1 października 2017 roku.

Dotychczas fizjoterapia domowa nie była odrębnym świadczeniem, a placówki musiały wykonywać co najmniej 3 procent zabiegów ambulatoryjnych w domach pacjentów.

Świadczenia są przeznaczone dla pacjentów unieruchomionych, którzy z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie mogą dotrzeć do ośrodków ambulatoryjnych. 

Z wizyt domowych mogą skorzystać osoby po długotrwałym unieruchomieniu oraz „przykute” do łóżka. Zabiegi z możliwością dojazdu dotyczą szerokiego zakresu świadczeń: rehabilitacji neurologicznej na przykład dla pacjentów po udarach, wylewach oraz ze stwardnieniem rozsianym, rehabilitacji ortopedycznej i urazowej po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach czy rehabilitacji reumatologicznej. Zabiegi – według wskazówek lekarza – mogą obejmować kinezyterapię, masaże, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo i termoterapię.

Celem świadczeń wykonywanych w domu jest nauczenie pacjenta samodzielności w podstawowych czynnościach jak lokomocja, higiena osobista, ubieranie czy wstawanie z łóżka.  Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.  Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub określonych specjalistów.

W ramach wizyt domowych szczególny nacisk jest położony na edukację i opiekunów, aby wszelkie czynności związane z opieką nad chorym były jak najmniej obciążające. Zabiegi będą realizowane w tygodniu w godz. 8-ej do 18-ej, terminy będą dopasowywane  do potrzeb i możliwości pacjentów. 

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum nie znalazło się na liście placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Placówkę prowadzi spółka pracownicza.