CZ Tuchów: nowy rodzaj świadczeń w opiece domowej

0
933

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczęło realizację świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Obejmują one opiekę nad przewlekle i somatycznie chorymi przebywającymi w domu, którzy nie są zdolni do samopielęgnacji. Centrum posiada kontrakt z NFZ na te usługi od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017.

Wartość kontraktu wynosi 16 604,16 zł.

Cały kontrakt Centrum z NFZ na rok 2017 ma wartość ponad 26,6 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych (w tym są także świadczenia oferowane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym).

Podstawowym warunkiem kwalifikacji do pielęgniarskiej opieki długoterminowej, prócz skierowania lekarza pierwszego kontaktu, jest sprawność do 40 pkt w tak zwanej skali Barthel. Charakteryzuje ona osoby całkowicie niesamodzielne przy podstawowych czynnościach jak spożywanie posiłków, ubieranie się czy utrzymywanie higieny osobistej.

W praktyce pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, lub jego opiekunem czy rodziną termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel. Ustala także plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne i zapoznaje z nimi rodzinę. Następnie wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00. Wizyty odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu. 

Prócz realizacji planu opieki pielęgniarka realizuje także edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny. Jej praca obejmuje ponadto przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowania umiejętności, w zakresie radzenia sobie z niesprawnością. Świadczy także pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa udzielana jest osobom, które nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia. Posiada także Centrum Rehabilitacji oraz Ośrodek Psychoterapii.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum Zdrowia Tuchów nie znalazło się na liście placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali.